Daily Archives: 16 Nëntor, 2018

Lëvizja e kufijve në Ballkan mund të shkakton Dejtonin e II të

shenja 2 001

 

Politika globale në dyluftimin në mes të nacionalizmit qytetar, kozmopolit, multikulturor, dhe nacionalizmit etnik, monokulturor, prodhon efekte edhe në Sanxhak. Sanxhaklinjët në vazhdimësi bëjnë përpjekje për të fituar statusin e autonomisë, ndërsa nëse paraqiten kushtet, kërkesa e tyre vetëm sa fuqizohet e plotësohet.