Daily Archives: 22 Decembar, 2018

Biševska komita i slučaj ubistva Zeća Čarovca (1923.) iz Novog Pazara

4.-Čuvena-Biševska-komita.-Sa-lijeva-vođa-Reko-Biševac-u-sredini-njegov-brat-Murat-i-brat-od-amidže-Kasum

PRVI BALKANSKI RAT (1912) I OKUPACIJA SANDŽAKA
Krajem 1912. godine Novopazarski sandžak i Kosovo su zauzeti, takoreći bez otpora. Osmanlijsko carstvo koje se nalazilo pred rasulom, nije moglo da pruži jači otpor. Nakon vojničke pobjede, Crna Gora je sporazumno sa Srbijom, podijelila Sandžak i dobila njegov zapadni dio. Srbija je zauzela istočni dio Sandžaka, cijelo Kosovo i Makedoniju.