Daily Archives: 7 Januar, 2019

Škrijelj: EU i Amerika da riješe status Sandžaka

Ahmedin

SDA Sandžaka kao parlamentarna stranka na svim nivoima od 1990. godine sa sandžačkim teritorijalnim identitetom, zahtjeva od Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih učesnika Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji da pitanje Sandžaka riješe.