Daily Archives: 26 Maj, 2019

 Kërkohet  statusi special për Sanxhakun me Kushtetutë, parlament, guvernator dhe gjyqësor

np

 

Këshilli Kombëtar Boshnjak si organ më i lartë i boshnjakëve në Serbi, përkatësisht në Sanxhak, me seli në Novi Pazar njoftoi  iniciativën me të cilën  kërkohet  status i veçantë për rajonin e Sanxhakut  që shtrihet në Serbi dhe Mal të Zi,  i cili do të nënkuptonte të ketë  kushtetutën e vet   e cila do të përpilohet  nga ekspertët e Bashkimit Evropian.