Daily Archives: 27 Septembar, 2019

INTERKULTURALIZAM U SRBIJI

dINO

“Interkulturalizam  kroz obrazovni sistem ne može se razvijati u Srbiji, ukoliko se njime želi uskratiti pravo bošnjačkog naroda na obrazovanje na svom maternjem jeziku.” – rekao je jučer pravni savjetnik BNV-a Ahmedin Škrijelj na debati “Šta su prepreke interkulturalnosti u savremenom društvu”.