Daily Archives: 4 Oktobar, 2019

Lansiran je prvi digitalni albanski-srpski i srpski-albanski rečnik

Ukoliko govorite albanski i srpski, a na Kosovu ste, onda ste slučajnost, a ne rezultat rada obrazovanog sistema ili institucija.