Daily Archives: 11 Oktobar, 2019

Mita Rakić: Odlomak iz knjige  “ Iz Nove Srbije”

rakic

 

Pod Golakom je retka kuča s više odaja, nego sva sačinjava jednu veliku šuplinu, u kojoj je na sredini ognjište, s jedne strane  kojega  sedi i spava domačin s čeladju, a s druge strane  privezan konj i stoka. U Toplici, Labu i Pustoj Reci, kuče su čatmare, a u Golaku brvnare; srpske su krivinjare. Arnautin je krupnije čvršče i lepše rase. Pon je i čistiji: i u njega, i u žene, i u deteta uvek je čista robina i čist peškir oko glave.