Monthly Archives: Novembar 2019

Laži režimskih tabloida u Sandžaku

sandzacke rs

 

Kako god su Sejdo Bajramović i Rahman Morina potpuno otišli u zaborav, tako će i nakon postizanja potpune slobode u Sandžaku brojni pojedinci i organizacije u koje srpski režim ulaže ogromna sredstva i daje im podršku, bez sumnje također otići u zaborav. Njih itekako ima i uprkos tome što im izostaje podrška kod samog sandžačkog naroda.