Daily Archives: 26 Shkurt, 2020

Ibrahim Lutfiu, intelektuali,  patrioti dhe politikani që u flijua për Shqipërinë Etnike

Parimi 1

Ibrahim Lutfiu, lindi më 1914 në Kryeqytetin e Shqipërisë Etnike, i ati, i tij Hafëz Hëzëri ishte Hoxhë me autoritet në Prizren dhe regjion. Me vdekjen e Nënës së Ibrahimit, babai i tij hafiz Hëzëri ishte martuar, edhe nga kjo martesë Hafëzi pati fëmijë. Mësimet fillestare Ibrahim Lutfiu, i mori nga babai i tij dhe nga hoxha i lagjes, shkollën fillore (1925) dhe Gjimnazin e kreu në Prizren. Më 1933 u regjistrua në Fakultetin e drejtësisë në Beograd. Nga ana e Këshillit drejtues të Kuvendit të vakëfit-mearifi me seli në Shkup, për vitin shkollor 1933/34 në mesin e 16 studentëve mysliman që do të studionin në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd edhe Ibrahimit ju ishte ndarë një bursë prej 6000 dinarësh..

 

Kush është porositësi i gjenocidit ndaj boshnjakëve!

Uglanin, konf shtypi

Sot në N. Pazar u mbajt konferencë për shtyp i Partisë  për Veprim Demokratik të Sanxhakut nga kryetari i partisë dr. Sulejman Uglanin.