Daily Archives: 15 Mars, 2020

Kritikë: AQIF BLYTA DHE VEPRIMTARIJA E TIJ NË SANXHAK

Shefqet Dibrani

 

Ismet Azizi, “AQIF BLYTA: KOLOSI I PAZARIT TË RI”, studim historik, botoi LOGOS-A, Shkup 2019, me 360 faqe.
ISBN 978-9989-58-782-5

Historia jonë është e mbushur përplot me figura të shquara të cilat për shkak të sistemit komunist janë lënë në harresë, ose janë detyruar për tu harruar. Pa dyshim njëri nga ta është edhe Aqif Blyta, protagonisti i veprës së Ismet Azizit me titull “AQIF BLYTA: KOLOSI I PAZARIT TË RI”.

Admir Muratoviq   për  “ Albanizacija” e  Sanxhakut!

uglanin në munih

 

Amza boshnjake ka kërkuar tërheqjen e Uglanin nga udhëheqja e KNB për shkak se mbështetë “shqiptarizimin”

Zgjedhjet në Serbi nxisin përçarjet në Sanxhak!

Debati ne Gjermani

 

Matica Boshnjake e Zukorliqit motër me Maticën serbe të Vuçiqit
Janë kundër “shqiptarizimit” të shqiptarëve në Sanxhak, por jo kundër serbizimit të tyre.