Daily Archives: 17 Mart, 2020

Izbori u Srbiji dovode do rascjepa sandžačkog naroda?

ali

 

Zukorilićeva ‘Matica Bošnjaka’ kao i njena starija politička sestra Vučićeva Matica Srpska su odlučne protiv ‘albanizacije’ Albanaca na Sandžaku, ali ne i protiv njihove srbizacije.