Daily Archives: 7 April, 2020

Porijeklo stanovništva Plava i Gusinja: Potomci Omer-age bili dizdari Gusinja, Plava i Bihora

riza gruda

GUSINJE/PLAV – Utemeljivači i osnivači današnjeg Gusinja su Omeragići. Prvi koji je primio Islam dolaskom Turaka u ove krajeve 1455. godine je Omeraga Šalja, a njegovo ime bješe Deda Šalja, katoličke vjere, ilirskog porijekla. Tadašnje turske vlasti dadoše Omer-agi velike posjede u Gusinju i Plavu.