Daily Archives: 5 Maj, 2020

Ali Daci: Riti i të qethurave të deleve

Ali Daci

Kohë më parë isha i ftuar nga Prof. Rexhep Maksutaj nga Isniqi në të qethurat e deleve në bjeshkën e Isniqit ku u organizua manifestimi tradicional “Të qethurat e deleve, qethnat”