Daily Archives: 5 Juni, 2020

Intervju iz 1934. Novi Pazar-Džemail Džemo Zogić (video)

Xhemajl Zogiq

Džemail Džemo Zogić tada jedan od najpoznatijih kahvedžija u Novom Pazaru.
Novembra 1934. godine u Novom Pazaru su boravili harvardski profesori, istraživači i naučnici, Milman Parry i Alber Lord, tragajući za razrješenjem homerovskog pitanja. Kao i u drugim sandžačkim gradovima, i u Novom Pazaru su sreli magijske epske pjevače, a među njima i Đema Zogića, epskog pjevača i kakhvedžiju. Po Parryjevim insturkcijama, zapisivač i saputnik Nikola Vujnović vodi i razgovore sa epskim pjevačima. Ovom prilikom, po prvi puta donosimo odlomke iz Parryjevog i Nikolinog razgovora sa Đemom Zogićem koji govore o mjesecu ramazanu i posebnoj atmosferi u Novome Pazaru tih tridesetih godina XX vijeka tokom ovog svetog mjeseca.

Treba da navedemo da je Džemal Džemo Zogić pevao na svom maternom jeziku Arnautskom ili kako je sam govori na Albanskom. Sve Epske pesme je inače pevao na oba jezika ka o vrsni poznavaoc oba jezika.

13.JULI 2020.: GODIŠNJICA BERLINSKOG KONGRESA I MEĐUNARODNOG PRIZNANJA SANDŽAKA

Sandžak_Region_

Tekst koji slijedi, autora dr. Rizvana Halilovića, posvećen je 13.julu – Danu Međunarodnog priznanja Sandžaka / Novopazarskog Sandžaka / i 142. godišnjici Berlinskog kongresa i posljedicama Odluka Berlinskog kongresa, po Sandžak, države i narode Balkana.

U SUSRET 13.JULU 2020. GODINE NA 142. GODIŠNJICU MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REGIJE SANDŽAKA/ NOVOPAZARSKOG SANDŽAKA/ U ODLUKAMA BERLINSKOG KONGRESA 1878. GODINE.
(Članak posvećen 13.julu- Danu Međunarodnog priznanja SANDŽAKA i 142. godišnjici Berlinskog kongresa i posljedicama Odluka Berlinskog kongresa, po Sandžak, države i narode Balkana)