Daily Archives: 11 Juni, 2020

Sandžak: političko-socijalni kontekst Žrtva islamofobije?

biserko

Žrtva islamofobije?

Sandžak je pogranična i prekogranična oblast Srbije i Crne Gore koji se oslanja na sever Kosova i Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Prostire se na 8409 kvadratnih kilometara od čega se u Srbiji nalazi 4504 a u Crnoj Gori 3905.