Daily Archives: 22 Juli, 2020

Rizvan Halilović, bio sam žrtva, samo zato što sam bio ,,SDA”.

rizvan

 

           Kako smo najavili, na samom početku našega rada, da nam je misija da sintetiziramo unutar bošnjačke odnose. U tom cilju, uradili smo ovaj intervju sa g.dinom Rizvanom Halilovićem, jednim od glavnih aktera političkog organizovanja Bošnjaka R. S Makedonije. Sa ovim, nadamo se objektivnim pristupom, nastojali smo da  dolovimo činjenično stanje nekih okolnosti, niz kontekst dešavanja iz 90-tih godina. Smatramo da su dešavanja iz toga doba za posledicu ostavile antagonizirane unutarbošnjaške odnose, Bošnjaka Makedonije a u nedostatku istine I devaloralizirane su I zasluge društvenih činioca toga doba. Odgovori su autentični, ne cenzurirani I lsključivo su g.dina Halilovića. . Vjerujemo, da će ova stanovičta u vjelikoj mjeri uticati na popravljanju ukupnih odnosa kao I na promjeni percepcije o zaslugama stranke SDA Makedonije i aktivnostima iste za dobrobit Bošnjaka Makedonije kao i ukupnih odnosa u državi u tome periodu.