Daily Archives: 28 August, 2020

„Ponosan sam na svog djeda Jusufa Mehonjića“

10.-Pored-mezara-junaka-Jusufa-Mehonjića.-Lijevo-njegov-unuk-Jusuf-u-sredini-Mehmed-Crnovršanin-autorov-sin-i-Fehim-Salković-sinovac-čuvenog-Feriza-Salkovića

SUSRET SA UNUKOM JUSUFA MEHONJIĆA U ALBANIJI U LJETO 2013.

   U prethodnom tekstu pod naslovom „Moj djed Smail Huka nije ubio Jusufa Mehonjića“ pokušao sam da argumentovano demantujem i demistifikujem historijsku podvalu da je Smail Huka sa Pešteri, porijeklom Albanac, organizovao ubistvo junaka Jusufa Mehonjića i da je on djed Sulejmana Ugljanina iz Novog Pazara. U ovom tekstu je obrađena i IZJAVA DRUGE STRANE, tj. IZJAVA UNUKA ubijenog Jusufa Mehonjića koji živi u Albaniji a kojeg sam posjetio 20. jula 2013. godine.

Autor: dr. Harun Crnovršanin