Daily Archives: 21 Septembar, 2020

CERIĆ I NOMINALNO GASI SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES

Cerić-i-nominalno-gasi-Svjetski-bošnjački-kongres-Copy-974x550

Razlog što SBK-a odustaje od aktivne panbošnjačke misli i akcije je spoznaja da je ta ideja Bošnjacima, prije svih u Bosni, višak, ideja koja ih iritira i dekomodira. U Sarajevu postoji kulturno-nacionalna organizacija ‘Preporod’, koja se danonoćno brine o svim nacionalnim pitanjima Bošnjaka u Bosni, kao što je bosanski jezik, bosanska kultura, bosanska država, itd.