Monthly Archives: Tetor 2021

Përkrahje financiare për shoqatën ” Kosova për Sanxhakun” nga Llozana , Zvicërr

Sabri Alidemi
Përkrahje financiare për shoqatën ” Kosova për Sanxhakun” nga Llozana , Zvicërr
Veprimtarët tanë nga Zvicrra, me iniciativë të Prof. Sabri Alidema nga Pozharani i Vitisë me qëndrim në Zvicërr, mblodhën dhe dërguan shoqatës 400 euro ndihmë financiare
për realizimin e projekteve të saj.
Kësaj iniciative iu bashkuan dhe dhuruan mjete financiare:
1. Gjergj Pren Koçaj, Gjakovë ( Dallashaj) 100 euro
2. Nebih Gashi, Hoçë e vogël, Rahovec, 50 euro
3. Haxhi marashi, Demjan, Gjakovë
4. Ibrahim Syla, Reçak, Shtme 50 frs
5. Dëfrim Asllanaj, Suharekë 50 FRS.
6. Sabri Alidema Pozhoran, Viti, 100 euro
Në emër të anëtarësisë, simpatizantëve , kryesisë dhe në emër tim personal ju falënderohem, duke iu dëshiruar shëndet jetë të gjatë dhe të lumtur.
Ismet Azizi, kryetar