Slika Albanaca danas

Vrh-Hajle1

Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine (odlomak)

 

Autor nacionalističke studije Šiptari i islam, dr Jevtić, na stranicama Politike edukuje domaću publiku o stanju u kosovskom društvu, koje on ne vidi kao sekularno već kao „najveću bazu radikalnog islama na Balkanu“. Ovaj profesor i analitičar poznat je još iz ratnih devedesetih godina, kada je kao intelektualna prethodnica vojske dehumanizovao Bošnjake, navodeći kako je sa njima nemoguće uspostaviti suživot. „Nada za mir sa Alijom je samo iluzija“, dok su „svi pregovori sa njim gubljenje vremena, i puko odgađanje konačnog obračuna, koji se nameće“. Zagovaranje konačnog obračuna sada je dr Jevtić preneo na Kosovo, jer glavni preduslov za stanje večnog sukoba je upravo postojanje islamskog fundamentalizma. Pritom, on naglašava kako aktuelni srpski političari zanemaruju opasnost koja dolazi s te strane, izuzimajući Ivicu Dačića, čije mu je predavanje u Centru visokih vojnih škola ulilo poverenje u ozbiljnost politike koja se prema Kosovu vodi. Predstava savremenog Albanca s Kosova za dr Jevtića je pre svega slika džihadiste Lavdrima Muhadžerija koji vrši dekapitaciju mladog Sirijca. On stoga ističe kako u Srbiji postoji samo jedan glas koji godinama već upozorava na tu opasnost, a to je glas ambasadora Tanaskovića. Time se krug zatvara.

Vrh-Hajle1

Vrh Hajle