Poreklo prezimena, selo Orlje (Tutin)

Orle

Ovako SANU vidi Bošnjake i Albance

Poreklo stanovništva sela Orlje, opština Tutin. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

 

Orlje

 

Kroz selo teče Mala Rijeka, koju sačinjavaju Žučanski i Morački Potok. Na stranama ovih potoka i Paljevske Rijeke, u podnožju Petrove Glave, prostiru se naselja ovoga sela, koje se deli na pet mahala: Kačaporsku, Zuk-Orlića, Izrok, Pljakiće i Čašiće. U svakoj mahali ima po jedna ili dve česme, od kojih su najvažnije: Studenac, Siga, Starača, Srednja Voda, Joše, Borovac, Bukov Zabeo, Dugačka Česma.

Topografski nazivi pojedinih krajeva su: Ričev Do, Mrkonje, Krstac, Dužice, Opore, Ledina, Lokva, Bukov Zabeo, Tupik, Dudlice i Trebežine (šume).

Sudeći po ostacima, u Orlju je bilo naselje od davnina. Osobito se ističe veliko „Grčko groblje“ na mestu Velika Kruška. Na grobovima pravca istok-zapad leže dobro obrađeni kameni blokovi ogromnih razmera. Prošle godine, kada je zidan Zadružni dom, povađeni su i razbijeni gotovo svi veći spomenici; ostalo je samo nekoliko manjih koji svedoče kakvi su bili. U Mrkonjima na Krstacu je Mrkonjsko groblje. OveMrkonje su odavno iseljeni u Srbiju i u susedno selo Jeliće.

Današnji stanovnici su:

Zuk-Orlići (30 k.), čiji je predak Zuk-Orle doseljen pre 6 pojaseva iz okoline Gusinja. Kažu da su Kuči.

– Kačaporci (15 k.), takođe Kuči, došli su iz Kačapora kod Besnika (okolina Rožaja). Njihov predak Smaka ovde se naselio nešto malo vremena pre Zuk-Orlića.

– Zilkići (3 k.), došli su na miraz iz susednog sela Oraša.

– Pljakići u zaseoku Izroku (8 k.) poreklom su iz Ugla na Pešteri; otuda su doseljeni „zbog krvi“.

– Bulići (1 k.), iz Paljeva.

– Okovići (1 k.), iz Koniča.

– Kačari (1 k.), iz Bukovice (okolina Rožaja).

– Džudžovići (1 k.) iz Baća (Rožaje).

– Škrijelji (1 k.), iz Rožaja.

– Masuka (1 k.), doseljeni su na miraz.

IZVOR: SANU, Srpski etnografski zbornik, knjiga, LXVII, D-r Milisav Lutovac, IBARSKI KOLAŠIN, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Odabrao i priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

/Admin/

Orle