ZAUSTAVIT NEPRIJATELJSTVO DRŽAVNIH ORGANA PREMA BOŠNJACIMA

BNV-Sopcenje-za-javnost-300x165

Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje laži izrečene od strane direktorke Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović na skupu stranke Rasima Ljajića u Novom Pazaru, kao i zlopotrebu državnih funkcija u partijske svrhe sa ciljem obračunavanja sa legitimnim predstavnicima Bošnjaka.

Bošnjačko nacionalno vijeće podsjeća javnost da je Suzana Paunović, koje je inače potpredsjednik SDP-a, u svojim ranijim izjavama pokazivala otvorenu mržnju i neprijateljstvo prema Bošnjacima tvrdeći da nad Bošnjacima Sandžaka nisu počinjeni nikakvi zločini kao što su ubistva, otmice i progoni i da Bošnjaci nisu bili žtrve sistemske torture od strane režima Slobodana Miloševića.

Skandalozno je da politička stranka Suzane Paunović svoj politički program gradi na negiranju zločina nad Bošnjacima, legalizacijom etničkog čišćenja nad Bošnjacima Sandžaka, osporavanjem prava Bošnjaka i njihovih legitimnih predstavnika da kroz institucije sistema riješe pitanje i položaj Bošnjaka i Sandžaka.
Prijedlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća za izmjenu i dopunu Akcionog plana je program za rješavanje osnovnih problema i otvorenih pitanja koja opterećuju Bošnjake i predstavlja osnov za izgradnju Republike Srbije kao države, zasnovane na temeljima vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom
Polazeći od činjenice da su državni organi Republike Srbije odgovorni za položaj, status i stepen ostvarivanja prava manjina, smatramo da je legitiman i kvalitetan Akcioni plan za manjine interes Srbije da u procesu pristupanja Evropskoj uniji na adekvatan način riješi status i položaj manjina.
Predstavnici Vlade nisu pokazali želju, namjeru ni interes da se dodje do rješenja koja će Bošnjacima obezbijediti sigurnost, zaštitu i očuvanje nacionalnog identiteta, ostvarivanje i unapređenje individualnih i kolektivnih prava, ekonomski razvoj, ali i rješavanje svih drugih pitanja koja godinama opterećuju Bošnjake, a koja su od vitalnog značaja.
Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji ne može prihvatiti nametanje rješenja na uštrb interesa bošnjačkog naroda niti prihvatiti formalno učešće i status nijemog posmatrača na bilo kom mjestu na kome se odlučuje o budućnosti i statusu Bošnjaka i Sandžaka.