Priština bi i Sandžak

Most tv
Na filološkom fakultetu prištinskog univerziteta održana je Osnivačka skupština udruženja “Kosovo za Sandžak”, a za prvogpredsednika izabran je profesor Ismet Azizi, inicijator formiranja te organizacije.

 

“Naš plan je da na početku zatražimo od naših institucija da usmere svoju pažnju ka Sandžaku, a ako oni nisu spremni na to, onda je spremna naša organizacija. Krenuli bi sa posetama Sandžaku, da učestvujemo u obeležavanju njihovih značajnih datuma i praznika, da organizujemo đačke ekskurzije u cilju što većeg upoznavanja i sa ljudima i istorijom Bošnjaka, kao i da očekujemo uzvratne posete.

“Siguran sam da će to sve ubrzo krenuti, jer se to vidi i oseća u raspoloženju ovih ljudi koji su došli da bi se obnovile naše veze, bratske veze između Albanaca i Bošnjaka”, rekao je Azizi.

Dodao je da je udruženje apolitično, i da ga ne interesuju granice. “Računamo da jednog dana budemo deo EU, bez granica i kontrola,” naglasio je Azizi, a prenose elektronski mediji u Prištini.

Osnivanju udruženja prisustvovali su intelektualci sa Kosova, Sandžaka, Crne Gore, Albanije i Preševa i Bujanovca.

Azizi je rekao da udruženje ima u planu da ovori vrata svim ljudima dobre volje, bez obzira na nacionalnost i etničku pripadnost, i da u odboru budu predstavnici iz Rožaja, Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Plava, Gusinja, Bihora, kao i svi eminentni pisci iz Crne Gore.

Novopazarski profesor istorije i geografije Riza Gruda je rekao da je saradnja Bošnjaka sa Kosova i Sandžaka osrednja, a da položaj nije na zavidnom nivou na Kosovu i centralnoj Srbiji.

Predstavnici Udruženja “Kosovo za Sandžak” će sastanke imati i na Kosovu i u Sandžaku.