Dopis Predsjednika BNV Ministarstvu pravde

sulejman-ugljanin-bnv-660x330

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin uputio je danas dopis gospodinu Čedomiru Backoviću, pomoćniku ministra pravde Republike Srbije i predsjedniku Radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava manjina

U dopisu se kaže:

„Uveženi g-dine Backoviću,

U vezi sa Vašim dopisom, br. 337-00-7/2016-06, od 19. 01. 2016. godine, a povodom protesta kojeg smo Vam uputili zbog Vašeg ignorisanja prijedloga Bošnjačkog nacionalnog vijeća u postupku izrade Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji (u nastavku teksta: Akcioni plan), ukazujemo Vam na sljedeće činjenice:

– Bošnjačko nacionalno vijeće ušlo je u proces izrade Akcionog plana s potpunim uvjerenjem u važnost ovog dokumenta za opstanak Bošnjaka i njihovu političku egzistenciju u Republici Srbiji i našom namjerom da u procesu daljih evropskih integracija Srbije da svoj maksimalan doprinos;

– Materijalni elementi Akcionog plana razmatrani su na sastanku Radne grupe, 30. jula 2015. godine. Na tom sastanku, prihvaćen je prijedlog predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća da se kao novi materijalni element uvrsti princip poštovanja Sandžaka kao geografske i historijske oblasti. Kao sadržaj materijalnih elemenata, takođe, na sastanku su podržani zahtjevi predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća u vezi sa izradom posebnog programa afirmativnih mjera za nacionalne zajednice koje su preživjele etničko čišćenje, organizovani teror, masovne otmice i zločine tokom devedesetih godina, kao i odgovarajući prijedlozi vezani za obrazovanje, kulturu, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma, ekonomski položaj pripadnika nacionalnih manjina i druge oblasti Akcionog plana. Iste formulacije, međutim, izbačene su iz nacrta Akcionog plana u materijalima za naredne sastanke Radne grupe, bez ikakvog obrazloženja;

– Bošnjačko nacionalno vijeće, dostavilo je, 4. novembra 2016. godine, u pisanoj formi, komentare i prijedloge na prvi nacrt Akcionog plana. Na sastanku Radne grupe, u Vršcu, 14-15. novembra 2015. godine, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća istakli su značaj tih prijedloga tražeći da se oni uvrste u tekst Akcionog plana. Uz obrazloženje predstavnika državnih organa da se proces izrade Akcionog plana može kretati isključivo u okviru postojećeg normativnog okvira, bez mogućnosti bilo kakve njegove izmjene, prijedlozi Bošnjačkog nacionalnog vijeća na istom sastanku su potpuno ignorisani bez davanja mogućnosti rasprave ili izjašnjavanja o njima. Upravo iz tog razloga, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, napustili su rad u Radnoj grupi, 23. novembra 2015. godine.

– Svi prijedlozi Bošnjačkog nacionalnog vijeća, iznošeni na sastancima i u pisanom obliku dostavljeni Radnoj grupi, apsolutno su utemeljeni na odredbama Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, kao polaznim osnovama za izradu Akcionog plana, i u osnovi podrazumjevaju implementaciju odgovarajućih odredbi ova dva međunarodna dokumenta;

– S obzirom na činjenicu da je pitanje ostvarivanja manjinskih prava veoma široko i dotiče se mnogih aspekata društvenog života, Bošnjačko nacionalno vijeće smatra neophodnim konkretizovanje određenih aktivnosti u smislu unapređenja (izmjena i/ili dopuna) postojećeg normativnog okvira koje bi doprinijelo poboljšanju položaja i stepena ostvarenosti manjinskih prava u Republici Srbiji, a time obezbijedilo i adekvatniju primjenu odgovarajućih međunarodnih standarda;

– Rješavanje ustavno-pravnog statusa historiijske regije Sandžak u kojoj tradicionalno žive Bošnjaci i statusa Bošnjaka kao autohtonog naroda u Republici Srbiji koji čini brojčano izraženiju manjinsku nacionalnu zajednicu, kao i rasvjetljavanje slučajeva masovnog kršenja ljudskih i manjinskih prava i zločina čije su žrtve bili Bošnjaci, te adekvatno kažnjavanje njihovih počinilaca, jedni su od prioriteta Bošnjačkog nacionalnog vijeća i oni, svakako, spadaju u elemente koji trebaju da budu obuhvaćeni Akcionim planom.

U skladu sa navedenim, još jednom tražimo od Vas da prijedloge Bošnjačkog nacionalnog vijeća, sa sjednice Vijeća od 30. novembra 2015. godine, koje smo Vam dostavili u pisanoj formi, uvrstite u tekst Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji i time doprinesete sveukupnom poboljšanju stanja manjina u Srbiji i procesu evropskih integracija naše zemlje.“