Delegacija iz Sandžaka posjetila Polužu(video)

DSCF0256

 

Ovom prilikom, generalni sekretar BNV-a, Škrijelj, visoko je ocenio doprinos Šabana Poluže odbrani stanovništva Sandžaka od četnika Draže Mihajlovića. On je rekao da posjećujući Polužu prenosi selame i zahvalnost Sandzaka cijeloj Drenici, Poluži i porodici Šabana Poluže dok amidži Ramadanu želimo brz oporavak i dug život. “Duboko sam uvjeren da, kao što smo znali biti blizu jedan drugome u najtežim vremenima kada smo bili u opasnosti od istrebljenja, tako ćemo i danas biti ujedinjeni na putu ka jednjoj demokratskoj Evropi” rekao je Škrijelj između ostalog.

DSCF0295

Prethodno, delegacija iz Sandžaka i aktivisti organizacije “Kosovo za Sandžak” posjetili su školu u selu Poluža, koja nosi ime narodnog heroja i legendarnog komandanta Šabana Poluže. Direktor škole je izrazio posebno zadovoljstvo povodom ove posjete i izrazio uvjerenje da će u budućnosti biti organizovane razne posjete učenika i nastavnika sa Kosova i Sandžaka.

Ahmedin Škrijelj je izrazio posebno zadovoljstvo što se nalazi u školi koja nosi ime komandanta i branitelja Sandžaka. “Prije polaska u ovaj posjet, jedan moj prijatelj, kada je shvatio da ću doći u posjetu Poluži rekao mi je: vi obavljate mali hadž ovom posjetom”. “Mi u Bošnjačkom Nacionalnom vijeću radimo i ako Bog da, ćemo postići da u našim školama, naša djeca uče o tome od koga su bili ugroženi istrebljenjem a ko ih je branio. Zahvaljujući pomoći i doprinosu Šabana Poluže, drugih komandanata i više od 3.000 boraca iz Kosova, stanovništvo Sandžaka, posebno Novog Pazara, odupralo se istrebljenju”, rekao je između ostalog Škrijelj.

DSCF0205

Profesor Vasvija Gusinac, je izjavila da je vrlo uzbuđena i zahvalna Bogu da je danas među potomcima heroja Šabana Poluže. “Nikada, u nijednom trenutku nisu zaboravljena sjećanja na pomoć boraca koji su pod vođstvom Šabana Poluže dali i svoje živote za odbranu Sandžaka od našeg zajedničkog neprijatelja”, rekla je između ostalog Gusinac.