Džudžo: Sertifikati BNV u skladu sa zakonom

esad-dzudzo-640x330

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo uputio je danas dopis direktorima obrazovno – odgojnih ustanova u Sandžaku, koji prenosimo u cjelosti:

“Na osnovu člana 2. stav 2 i člana 10. stav 10 i 14 Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US i 55/2014), obavještavamo Vas o sljedećem:

Državni univerzitet u Novom Pazaru uputio je 13. januara 2016. godine dopis svim obrazovno-odgojnim ustanovama, u vezi organizovanja programa obuke nastavnika za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u nastavi na bosanskom jeziku, a u kojem se navodi da su obezbijeđeni svi uslovi za realizaciju ovog programa, te da će nakon završenog programa Državni univerzitet u Novom Pazaru izdavati certifikate priznate od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.

U dopisu se također navodi da će se u okviru Programa za učenje tokom čitavog života organizovati obuka:

  • za izvođenje nastave iz Bosanskog jezika za nastavnike predmetne nastave i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama,
  • za izvođenje nastave iz Bosanskog jezika sa metodikom, za vaspitače u predškolskim ustanovama i nastavnike razredne nastave.

U skladu sa članom 120. i 121. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015), Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (Sl. Glasnik – Prosvetni glasnik broj 15/2013) i Pravilnikom o izdavanju sertifikata o poznavanju bosanskog jezika Bošnjačkog nacionalnog vijeća (broj 394-01/2013), obavještavamo Vas da nastavnici koji imaju sertifikat za obavljanje obrazovno odgojnog rada na bosanskom jeziku, a koji je izdat od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća nisu u obavezi da pohađaju program obuke nastavnika za nastavu na bosanskom jeziku na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Također, nisu u obavezi da pohađaju program obuke za nastavu na bosanskom jeziku na DUNP, ni oni nastavnici koji su stekli srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-odgojni rad, to jest na  bosanskom jeziku.

Na osnovu navedenog molimo Vas da Državnom univerzitetu u Novom Pazaru dostavite spisak nastavnika koji nemaju sertifikat za izvođenje obrazovno-odgojnog rada na bosanskom jeziku ili nisu stekli srednje, više ili visoko obrazovanje na bosanskom jeziku.”

(Sandžačke novine)