Karajukiće Bunari

Karakujice bunari

 

Na Pešterskoj Visoravni,tačnije u Pešterskim poljima blizu Karajukića Bunara,nalazi se jezero koje je zapostavljeno a poseduje toliko bogadstva kakvo nemaju druge države.
Ako bi se država I opštine Tutin I Sjenica pobrinuli da se ovo jezero preuredi,ovakvo prirodno bogadstvo bi moglo da se iskoristi za turistički centar Pešteri . Ovakvo jezero bi moglo obogatiti ribom jer u neposrednoj blizini protiče Rijeka Gorica koja je bogata ribom,što znači da je ovo područje idealno za proizvodnju ribe.
Napominjem da je ovo Peštersko Polje bilo pod četinarskim šumama koje su se zapalile i od tada nije vršeno pošumnjavanje. Nije zabilježeno koje godine se šuma zapalila.
Ostajemo da se nadamo da se promijeni stanje ove prirodne ljepote I da jednog dana bude turističko mjesto koje će biti posjećeno od naroda svih zemalja u okruženju kao I Evropskih I drugih država koji nemaju ovakvo Bogadstvo.
N.Bakić