Značaj Sargije?

SARGIJA

 

Sargija je bijelo platno koje se obavije oko ćulaha i nosi na glavi kako bi se ljeti zaštitili od vrućine a zimi od hladnoće.
Značaj sargije je vezan za prave vjernike koji su nosili sargiju kako bi se prepoznali da su pravi vjernici muslimani. Sargija ima toliko platna da bi moglo od nje zašiti ćefin. Stari ljudi koji su bili vjernici nosili su sargije oko ćulaha jer su se svakoga dana nadali smrti a pošto u to vrijeme je teško bilo doći do ćefina oni su ga nosili na glavi i gdje god da ih zadjesi smrt oni bi imali ćefin za sebe jer je to jedino što insan nosi sa sobom u Kabur. Sargije su bile interesantne i ljudi su izgledali ozbiljni.Kada bi vidjeli ljude sa sargijom oni bi nas podsjećali na religiju Islam.Neki su obavijali oko Fesa a neki samo oko glave bez Ćulaha i Fesa.Platno je bilo dužine 7.metara taman onoliko koliko je potrebno za jedan ćefin…

N. Bakić