Kako gledate na trenutnu političku situaciju na Kosovu i na položaj kosovskih Bošnjaka? 

Baliq

U intervjuu za Balkanplus, predsjednik SDA Kosova, dr  otovreno govori o trenutnoj političkoj situaciji na Kosovu, stanju Bošnjaka sa Kosova, saradnji sa bošnjačkim političkim partijama, platformi svoje stranke…

Kako gledate na trenutnu političku situaciju na Kosovu i na položaj kosovskih Bošnjaka? 

Selam svim cijenjenim čitaocima ove stranice. Želim na samom početku da istaknem da mi je stalo da se obratim pripadnicima našeg naroda ali i svim Kosovarima, i da iskreno, pošteno i uvjereno progovorim o najvažnijim stvarima koja se tiču trenutne političke situacije na Kosovu, ali i stanja kosovskog naroda u cjelini, a posebno stanja Bošnjaka, Gorana i svih pripadnika našeg naroda, bez obzira da li oni sebe smatrali Muslimanima, Torbešima, Albancima, Turcima ili bilo kako drugačije. Zaista je vrijeme da se počnemo ozbiljno baviti sobom, kao i nezavidnim stanjem u kojem smo se našli, a naročito time kako da nadjemo izlaz iz ovog stanja i postanemo narod koji će biti dobar, uspješan, koji može napredovati i na kojeg se drugi mogu ugledati.

Bošnjaci i Gorani sa danas nalaze u jednoj paradoksalnoj situaciji, tako što nikad nijesu imali vise formalnih i ustavnih prava a da nikad ranije nijesu bili nezadovoljniji, podjeljeniji, nesložniji i na kraju, ono sto se sve česće zaboravlja, raseljeniji, rastureni po bijelom svijetu, i svedeni na polovinu ili čak trećinu od onih koji su prije rata živjeli na Kosovu. Na jednoj strani imamo formalno propisana i dijelom ostvarena prava na upotrebu jezika i pisma, obrazovanje na bosanskom od osnovnih škola do fakulteta, rezervisana mjesta za poslanike i ministre koji bi trebalo da nas predstavljaju, (sto su isključive zasluge SDA i njenog predsjednika koje niko ne može demantovati!) opštinske i sve druge zastupnike, značajan broj poslova ili kako ih danas pomodari zovu, projekata, koji su ostvareni, ali na drugoj strani imamo više od dvije trećine ili tri četvrtine naših sunarodnika koji su potpuno nezadovoljni, ljuti ili razočarani, a samo mali dio stranačkih predvodnika, raznoraznih funkcionera, njihovih familija i grupaskih pripadnika, kojima ovakvo stanje odgovara.

Stranke i interesne grupe, pojedinci koji su se dokopali najviših polozaja i novca, rade samo za svoj račun, i za mali dio naroda koji je uz njih i njihove klanove i grupe. Aktualni predstavnici Vakata i NDS-a nijesu u stanju da promijene svoj način djelovanja, jer prosto ne žele da se odreknu ličnih i grupnih koristi koje su neposteno i na račun SDA stekli! A to je jedini način da da našem narodu svane, da se njihovi vođe ograde od grešaka iz prošlosti, promijene način djelovanja i pristanu na iskreno, pravedno dogovaranje i zajedništvo od kojeg zavisi opstanak našeg naroda.

Kako stanje stoji, a to ću poslije do pojedinosti razjasniti, samo je SDA u stanju da riješi stanje našeg naroda, uz pomoć dragog Allaha i dobrih ljudi, kao što je to radila i potvrdila najmanje dva puta u svojoj 26. godina dugoj historiji: prvi put kad je 1990. postala najprepoznatljivija snaga koja se suprotstavila Miloševićevom režimu, za razliku od DRSM – sadašnje DSB, koja je stala uz Miloševica, te je tako SDA osigurala trajno mjesto Bošnjacima i Goranima na Kosovu, i drugi put, 1999. do 2004. kad smo poslije rata zaštitili i sačuvali Bošnjake, do te mjere da smo i dojučerašnjim SPS-ovcima ponudili saradnju i napravili koaliciju Vatan, koja je ostvarila historijski i neponovljiv uspjeh Bošnjaka i Gorana, dobijanjem 4 poslanička mjesta i ministarsko mjesto u vladi! Ima jedna odlična latinska izreka-, Historia est magistra vitae,-(Historija je učiteljica života), koja bi se doslovce mogla primijeniti iz ovog našeg iskustva kojim je SDA stvorila sveobuhvatnu koaliciju i uz Allahovu pomoć i mnogih dobrih ljudi, sigurnost, zaštitu Bošnjaka i sva gore navedena prava, koja će na žalost ostati samo mrtvo slovo na papiru, ako se ostale stranke i mnogi glasači koji ih slijede, ili jeftino prodaju  svoje glasove, ne promijene!

Šta nudi vaša politička opcija i čime se trenutno bavi SDA Kosova?

Ono čime se sada SDA bavi i čime ćemo se ako Bog da baviti do postizanja konačnog uspjeha je strpljivo dogovaranje sa predstavncima svih stranaka, grupa, odvojenih frakcija, bez izuzetka i bez ikakvih uslova. Prošle godine smo u više navrata razgovarali sa predstavnicima BSDAK i Gradjanske inicijative Istok, te uspostavili Koaliciju za bošnjacko jedinstvo, koji zasad čine SDA, BSDAK, Gradjanska inicikativa iz Leposavića i više grupa i pojedinaca iz dosadašnjih odbora SDA i BSDAK iz Prizrena, Mitrovice, Dragaša i ostalih mjesta. Time je SDA značajno ojačana sa svojim saveznicima i ako Bog da računa na najmanje jedno sigurno mjesto u Parlamentu Kosova.

Krajem januara ove godine sastali smo se sa rukovodstvom NDS-a i time započeli intenzivne razgovore sa predstavnicima stranaka iz prizrenskog kraja sa ciljem stvaranja sveobuhvatne koalicije. Iako je nas pristup ponovo bio krajnje otvoren i iskren, sa namjerom da se složimo, bez ikakvih uslova, i dogovorimo sveobuhvatnu koaliciju koja bi uključivala i koaliciju Vakat i sve ostale političke subjekte, osim načelne saglasnosti, kao i mnogo puta ranije, nista odredjeno nijesmo dogovorili, zbog nespremnosti NDS-a sa kim smo inače, u dva para prethodnih izbora dogovarali koaliciju, ali koja je u zadnjem trenutku pred izbore, bila iznevjerena i izbjegnuta od strane predsjednice ove stranke. Umjesto jasnog i poštenog dogovora, predsjednica NDS-a je bila jedino zainteresovana za podršku ,njenom’ skupu za stvaranjem jedinstva medju Bošnjacima, za održavanje kojeg nije obavila prethodne razgovore ili postigla uzajamni i ravnopravan dogovor sa bilo kojim od bošnjačkih subjekata. Upravo zbog nametljivog i propagandističkog načina organizovanja, ovaj je sastanak, kao što se i očekivalo, propao zajedno sa pogrešnim i preambicioznim odnosom predsjednice NDS-a, prema dogovaranju i zajedništvu Bošnjaka.

Takodje ću iznijeti u javnost, potpuno otvoreno i iskreno, sastanak Koalicije SDA-BSDAK za bošnjacko jednistvo sa predstavnicima koalicije Vakat, Rasimom Demirijem i Dudom Balje, koji se dogodio početkom februara nakon mog osobnog zalaganja i posredovanja izvjesnog gospodina, poklonika Vakata iz dijaspore, koji je izgarao-bar na riječima, za ovakvim sastankom i bošnjackim jedinstvom, a koji bi obavezno uključivao i SDA kao historijsku stranku Bošnjaka. Na dan 10. februara smo se sastali u uredu poslanice Dude Balje, koja osim što je dokazala da može biti ljubazna domaćica, nije ništa dalje odmakla od toga. Naš je odlučni stav bio dogovaranje bez ikakvih uslova do postizanja potpunog jedinstva, ili bar preovladjujućeg, koji bi osigurao slozno i zajedničko djelovanje i maksimalno postizanje nasih prava i mogućnosti koje nam daju zakoni ove zemlje. I predstavnici Vakata, slično rukovodiocima NDS-a su na riječima podržali najviše zajedničke ciljeve, no kad je došlo vrijeme usvajanja zajedničkih stavova i predstavljanja javnosti, odjednom je sve prekinuto. Jedino o čemu smo se mogli dogovoriti je da ćemo se opet sastati, na čemu je Demiri posebno insistirao i čvrsto obećao da ćemo se sastati poslije sjednice njihovog Glanog odbora u subotu, najkasnije za sedam dana. Bilo je zapanjujuće gledati njihov  strah od pravljenja zajedničkih fotografija i objavljivanja u javnosti, iako je, istini za volju, Duda bila mnogo spremnija, te je na našu veliku žalost, na molbu Demirija da o sastanku ne govorimo nikom, sastanak – ne našom krivicom, ostao sakriven od javnosti. I nakon mnogih naših kasnijih poziva da se opet sastanemo, ovo dvoje su bestidno prekršili dogovor i nikada nije došlo do ponovnog sastanka.

Smatram da je vazno da istaknem da smo bili i ostali spremni, tokom ovog i svih budućih razgovora, da dogovorimo zajedničku listu na kojoj bi bili Vakat, NDS, Koalicija SDA-BSDAK i svi ostali subjekti, koji bi na listi bili poredjani onim redosljedom koji bi odgovarao broju osvojenih glasova na zadnjim izborima, i tako omogućili sva mjesta predvidjena za Bošnjake, 3 poslanička mjesta, najmanje jednog ministra, do pet zamjeničkih ministarskih mjesta i desetine mjesta za savjetnike, prateće i pomoćno osoblje, čime bi sve stranke ravnomjerno dobile mogućnost za zaposle svoje istaknute i zaslužne ljude ali i ostvare sva moguća zagarantovana prava za Bošnjake!

Da li će po vašem mišljenju biti prijevremenih izbora na Kosovu?

Sto se tiče prijevremenih izbora, sudeći prema toku dogadjaja unutar najviših organa vlasti, jako slabim rezultatima koje je pokazala Vlada Kosova dosad, svi su izgledi da će doći do raskidanja postojeće koalicije LDK-PDK, i raspisivanja novih izbora, najesen ili na proljeće, zajedno sa opštinskim izborima. Ovdje je važno da istaknem da je postojeća vlada, kao i dvije prethodne, predvodjene antibošnjačkom politikom Hashima Thaçija, načinila veliku štetu Bošnjacima, ne birajući sredstva da ukloni SDA i njenog predsjednika, i dovede poslušnike i ulizice iz Vakata i NDS-a, te tako obezglavi Bošnjake, i ostavi ih bez opština Vitomirica, Rečane i Gora, obećanog novca za razvoj naših krajeva i zapošljavanje ogromne većine Bošnjaka i Gorana, koji ćame u svojim selima i naseljima, u opštoj bijedi i zapostavljenosti.

Mi ćemo ako Bog da nastaviti sa našim strpljivim zalaganjima i ponovo pokrenuti razgovore sa Vakatom i NDS-om, i u skladu sa najvažnijim principima transparentnosti, sve naše razgovore prenijeti javnosti i Bošnjacima, da sude o njima i da ne kažu da nijesu znali, i da nijesu bili upoznati. Uporedo sa ovim ćemo, ako Bog da razgovarati sa manjim strankama i incijativama u pećkom i prizrenskom kraju, bez izuzetka, posvjećujući posebnu pažnju doskorašnjim funkcionerima NDS-a i Vakata, koji su se protivili njihovom sebičnom i gramzivom, a usto i antibošnjackom djelovanju, i više nijesu u njihovom sastavu.

Kako kometarišete pristupanje Senada Dacića NDS-u?

U vezi sa pristupanjem Senada Dacića i nekoliko njegovih prevratnika NDS-u, smatram da je to posljednji u nizu neslavnih postupaka Dacića i smutljivaca oko njega, koji su, odmah nakon dobijanja mjesta odbornika glasovima SDA, izdali, odmetnuli se i započeli gramzivo otimanje oko mrvica vlasti u pećkoj opštini, ustvari jedino do čega him je bilo stalo. Čitava dvoipogodišnja ,akcija’ smutljivca Senada Dacića i njegovih prevrtljivih pajtaša, koji inače osiguravaju svoju finasijsku podlogu sumnjivim rabotama nakakvim humanitarnim akcijama podjela novca siromašnima putem tzv. Nevladine organizacije ,Lejla’ sada je definitivno krahirala i razotkrila se pred Bošnjacima pećkog kraja. Na isti način kao što se razotkrilo kolika je bila istinska zelja predsjednice NDS-a za zajedinštvom, jer su i jedni i drugi dokazali da rade samo za sebe i svoje pozicije. Bošnjaci pećkog kraja su siti glasanja subjekata koji su, poput Vakata u prethodna dva mandata, glasove iz pećkog kraja zlupotrijebili i sva mjesta podijelili svojim ljudima iz prizrenskog kraja, te je sasvim izvjesno da Dacić i kompanije više neće prevariti Bošnjake iz pećkog regiona, tako što će njihovim glasovima obezbijediti Emiliji i njenim jaranima mjesta u Parlamentu i Vladi Kosova!

Vaše mišljenje o imenovanju Husnije Beškovića na mjesto zamjenika gradonačelnika Peči?

Imenovanje Beškovića na mjesto savjetnika gradonačelnika ili njegovog zamjenika, još jedan je od pokazatelja konačnog raskola unutar tzv. NBS, inače jedne od članice koalicije Vakat, koja se nakon višemjesečnih sukoba i medjusobnih optuživanja najniže vrste, konačno završila nepovratnim raspadom i odvajanjem dvije novonastale frakcije. Isti oni koji su godinama sijali smutnju i pravili spletke SDA, koja ih je inače redom podigla, sad su konačno razotkrili svoje pravo lice pred cijelom bošnjackom javnosti pećkog kraja i pokazali da su cijelo vrijeme radili samo za sopstvene ineterese. U tom smislu, Bošnjacima treba da je potpuno svejedno koja će od dvije struje nadvladati, svima mora biti jasno da je jedini izlaz u snažnoj i zaštitničkoj SDA i da je predstavnicima obje ove struje jedini izlaz u vraćanju u SDA, ili pristupanju jedinstvenoj listi, koja će osigurati Bošnjacima iz pećkog kraja najmanje jedno mjesto u paramentu Kosova.

Tek završeni izbori u Srbiji na kojima su učestvovale tri bošnjacke stranke (SDA, SDP i BDZ) su na Kosovu neopravdano dobile mnogo veći značaj nego što him u stvarnosti pripada, imajući u vidu da se, ipak radi o izborima u Srbiji, kao i to da uprkos našem umjerenom zadovoljstvu ostvarenim upjehom, nijedna od tih stranaka, čak ni historijska SDA, ničim posebno nijesu zadužile Bošnjake Kosova. Zato je neshvatljiva prava histerija koja je zahvatila neke ovdašnje poluobrazovane i preko noći podučene ,političare i političarke’, koji su digli sasvim nepotrebnu dreku o ,spasonosnoj’ ulozi muftije i životnoj važnosti njegovog izbora u parlament Srbije? Naš je stav po ovom pitanju sasvim trezven, obavezno isključuje bilo kakvu pregrijanost ovdašnjih navijača koji su kod pojedinaca zadobili oblik pomame, i izražen pozdravljanjem ostvarenih rezultata i nadom za spremnošću da se zajedno založe za našu vjeru i naš narod u Sandžaku.

Na kraju upućujem jasnu poruku Bošnjacima, Goranima i svim pripadinicima našeg naroda, da budu uz one koji su na pravom putu, da se okanu stranačkih predstavnika koji su dokazani eksponetni politike sluganstva, egoizma i karijerizma, te da pristanu uz one koji će se iskreno boriti za našu presvijetlu vjeru islam i za sva prava našeg naroda u Vitomirici i pećkom regionu, Župi, Podgori i Gori, nastojeći po svaku cijenu da se postigne potpuna sloga medju predstavnicima ovih krajeva, i da svi dobiju svoja mjesta u Parlamentu i Vladi Kosova a da niko ne bude isključen, kao što se dosad dešavalo.

/balkanplus/