“Kosovo za Sandžak” čestita SDA-u  i BDZ-u

logo 2

 

 “Kosovo za Sandžak”  čestita dvjema nacionalnim političkim partijama SDA i BDZ za ostvareni uspjeh na lokalnim i parlamentarnim izborima. Sa željom da predstavljanje bude autentično i da se u parlamentu brane nacionalna prava Bošnjaka i drugih manjina u Srbiji, bošnjačkim poslanicima želim uspjeh i ostvarenje njihovih zacrtanih demokratskih objektiva.

“Kosovo za Sandžak” izražava duboko uvjerenje da će lokalna samouprava u Novom Pazaru formirat se u suradnji dvaju nacionalna subjekta SDA i BDZ kako bi pokazali nacionlno jedinstvo i zastupali valjano interes građana.

Izražavamo  svoje duboko uvjerenje da uz svo vaše zalaganje, ostvarit će se programska načela koja će bez dvojbe doprinijeti daljem razvoju društva i podizanje životnih standarda glasača, kao i svih građana u cjelosti.

Duboko smo uvjereni da vaše zajedničko djelovanje sa drugim manjinama a posebice sa onim iz Preševske Doline će biti veoma važno i u korist svih.

Čestitajući vam još jednom, želim vam sreću i puno uspjeha u vašem zajedničkom radu.

 

Ismet Azizi, predsjednik