BOŠNJACI CIJELOGA SVIJETA, OVO PAŽLJIVO PROČITAJTE: Zašto SANU priznaje Kosovo, dok negira Bosnu i bosanski jezik?

ewfrgh65

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saopćenju za javnost nazvao je hrabar čin predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU) Vladimira Kostića, kojim priznaje realnost – da je Kosovo nezavisna država. Istovremeno je naveo da je pitanje zrelosti srpske elite da to već jednom jasno predoči srpskoj javnosti.

Srpska javnost je i inače, svjesna te činjenice ali je zbog stalne političke i medijske manipulacije pod stalni pritiskom da se homogenizuje na pitanju Kosova. Izjava akademika Kostića posebno je važna, jer se njome distancira od pogubne politike i uloge koju je SANU svojevremeno imala u kreiranju velikodržavnog projekta, piše u pomenutom saopćenju.

Bošnjaci cijeloga svijeta, ovo pažljivo pročitajte!: Zašto SANU priznaje Kosovo, dok negira Bosnu i bosanski jezik?

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji također naglašava da je neprihvatljiva izjava predsjednika Republike Tomislava Nikolića kojom osuđuje čin predsjednika SANU Kostića, osporavajući mu pri tom pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Bilo bi dobro da upravo SANU sa autoritetom koga ima, pokrene društveni dijalog sa ciljem uvažavanja realnosti, što podrazumijeva normalizaciju odnosa sa Kosovom (i Albanijom), kao i historijsko pomirenje sa Albancima.
U Srbiji postoje organizacije i pojedinci koji već decenijama održavaju komunikaciju sa Kosovom, stvarajući pretpostavke i za komunikaciju na državnom nivou. Ukoliko SANU stane iza izjave svog predsjednika, Srbija će dobiti šansu da pokrene proces koji joj otvara perspektivu za budućnost, njoj samoj, ali i čitavom region, piše u saopćenju Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

Na izjavu predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU) Vladimira Kostića na svom Facebooku profile je reagirao I predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa dr. Mustafa Cerić, koji poziva svoje sunarodnike riječima: I zapitajte se Bošnjaci:

Zašto SANU priznaje Kosovo, dok negira Bosnu i bosanski jezik? – piše dr. Cerić i nastavlja:

Odgovor je jasan:

Prvo, svijet priznaje samo hrabre, slobodne, uporene, dosljednje i uspravne. Svijet ne priznaje kukavice, ulizice, kolebljivce, ljigavce i podanike…

Drugo, svijet prihvata povijest kao fait accompli, “svršeni čin”, a to znači da samo jaki i snažni ostaju, nejaki i slabi odlaze sa povijesne scene… Svijet nikome ne udjeljuje milost, posebno ne onima koji ju nisu dostojni…

Treće, SANU, čitaj srpska politika, priznaje jake i snažne, kao što su Albanci na Kosovu… SANU negira nejake i slabe, kao što su Bošnjaci u Bosni…

Četvrta pouka i poruka:
– Bošnjaci cijeloga svijeta probudite se!
– Uozbiljite se!
– Ujedinite se!
– Svi će nas priznati, prihvatiti i poštovati ako smo: hrabri, slobodni, uporeni, dosljednji i uspravni!
– Svi će nas negirati i gaziti ako smo: kukavice, ulizice, kolebljivci, ljigavci i beskičmenjaci!
– Nikad nije kasno za buđenje!
– Nikad nije kasno za ujedinjenje!

– Bog Milostivi pomaže neustrašivim i upornim! – zaključio je dr. Cerić u svom komentaru dana, ili bolje reći savjetu Bošnjacima u Bosni i širom svijeta.

 

Piše: bošnjaci.net/balkanplus.net