Istorija Kosova u školskim udžbenicima istorije Kosova, Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije

 

 

Ovaj izveštaj u fokus stavlja predstavljanje istorije Kosova od antičkog doba do danas u udžbenicima za osnovne i srednje škole na Kosovu, u Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Udžbenici korišćeni za pisanje ovog izveštaja su od izdavača Libri Shkollor (Priština), Albas (Tirana), Zavod za Udžbenike (Beograd), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (Podgorica) i Prosvetno Delo i Tabernakul (Skoplje).Raport :

http://kfos.org/wp-content/uploads/2016/12/Historia_e_Kosoves_SHG_SER.pdf

Udžbenici predmeta isorije ovih pet zemalja, odobreni od strane ministarstava za obrazovanje, poslužili su kao osnovni izvor za ovaj izveštaj. Upoređeni su opisi izneti u ovim istoriografijama, iznoseći na videlo njihove međusobne sličnosti i razlike. Međunarodni autori, kao Noel Malkolm, Oliver Šmit, Peter Bartl, Stefan Švarc i drugi koji tretiraju događaje na Kosovu u raznim razdobljima, su postavljeni naspram njih sa odgovarajućim argumentima. Izveštaj tretira najznačajnija razdoblja istorije Kosova, iznoseći na videlo neusklađenosti između dotičnih istoriografija, ali i određena falsifikovanja bilo koje strane. Na posredan način, izveštaj iznosi na videlo i kakve međususedske odnose vlade ovih zemalja sugerišu pokolenjima koja obrazuju putem ovih udžbenika. Izveštaj stremi da iznese, što jasnije i faktografski, osnovu često suprotstavljenih pretenzija među narodima koji se sudaraju na Kosovu, te zato se objavljuje na albanskom, srpskom i engleskom jeziku. 7 Ovaj izveštaj je namenjen autorima udžbenika sa Kosova, Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije, zatim predstavnicima dotičnih ministarstava za obrazovanje, koja izdaju dozvole za njihovo objavljivanje, ali i političarima i samim nastavnicima istorije u osnovnim i srenjim školama. Takođe, on će biti na raspolaganju svima koji su zainteresovani oko tretiranih tema. I na kraju, želim da se zahvalim svima onima koji su doprineli u raznim oblicima i fazama ovom izveštaju. U prvom redu donatorima: Ambasadi Holandije, sa posebnim naglaskom na ambasadora Roberta Boša, Ambasadi Švajcarske, i Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), posebno Ljuan Šlakuu. Srdačna zahvalnost i za Institut “Georg Eckert” u Nemačkoj na podršci tokom boravka u njemu u dva navrata po četiri nedelje, posebno za Klaudiju Lihnofski. Takođe, srdačna zahvalnost za izdavača ovog izveštaja, Institut “Alter Habitus”, posebno za Eli Gaši. Takođe, zahvaljujem se puno na komentarima, savetima, sugestijama i veoma vrednim preporukama i Aljbani Redžepaj, Arberu Vokriju i Armandi Hisi, koji ne snose nikakvu odgovornost zbog mojih eventualnih grešaka; zatim Gazmendu Brljajoliju na jezičkoj redakciji; zahvaljujem se za tečan prevod: Elizabet Gouing na engleski jezik i Antonu Berišaj na srpski; za dizajn i prelom kompaniji “Rrota”, posebno dizajnerima Arberu Matošiju i Ardianu Veliju.