U blizini Raške nastavljena iskopavanja radi pronalaska masovne grobnice Albanaca

Raska

U blizini Raške, na površinskom kopu rudnika Kiževik, nastavljena su iskopavanja radi pronalaska potencijalne masovne grobnice Albanaca stradalih tokom rata na Kosovu. Drugog dana iskopavanja prisustvuju predstavnici srbijanskih istražnih organa, EULEX-a i Komisije za nestala lica Vlade Kosova.

 

Iskopavanja na lokalitetu Kiževak kod Raške, započeta još u novembru 2015. godine radi potrage za posmrtnim ostacima žrtava, ali je bila zaustavljena zbog nedovoljno sredstava.

Predstavnik Komisije za nestala lica u Vladi Kosova Kushtrim Gara je rekao da se već drugi dan vrše iskopavanja na tom mjestu i da su tu prisutni kako bi nadgledali radove u potrazi za mogućim posmrtnim ostacima na toj lokaciji.

On je naglasio da su iskopavanja na lokaciji Kiževak, površinskom kopu rudnika olova i cinka, u drugoj fazi i da se i dalje traži tačna lokacija potencijalne masovne grobnice.

“Zbog porodica žrtava moramo biti oprezni pri tumačenju statistika, jer smo još uvijek u fazi evaluacijskog iskopavanja odnosno traženja tačne lokacije moguće masovne grobnice i tek nakon što eventualno pronađemo grobnicu i okončamo sve potrebne forenzičke procedure možemo govoriti o tačnom broju žrtava”, rekao je Gara izrazivši očekivanje da će se radovi intenzivirati.

On je podvukao da je lokacija Kiževik kod Raške jedna od onih koje su zvaničnici Kosova potencirali, ted a je istraživanje ove lokacije je inicirala delegacija iz Srbije, odnosno kompetentno Tužilaštvo.

“Obaviješteni smo i prisutni smo u okviru saradnje na slučajevima od zajedničkog interesa. Uvijek smo potencirali, pa i nakon iskopavanja u Rudnici kod Raške, da slučaj Raške nije završen, tako da je ovo nastavak tog iskopavanja. Očekujemo da se što prije radovi ovdje završe, tako da zajednički sagledamo mogućnost o iskopavanju drugih obilježenih lokacija”, konstavao je šef Komisije za nestala lica u Vladi Kosova Kushtrim Gara.

U masovnoj grobnici “Kamenolom” kod Rudnice, opština Raška, u junu 2014. godine je pronađeno najmanje 50 posmrtnih ostataka albanskih civila stradalih za vrijeme sukoba na Kosovu.

Prema saznanjima srbijanskog tužilaštva, na teritoriji Kosova postojale su primarne grobnice na tri lokacije – Strelište kod Prizrena, Janjevo i u krugu Transportnog preduzeća u Prištini, gdje su tijela najprije pokopana. Sa tih lokacija tijela su, po informacijama Tužilaštva, 1999. godine ponovno otkopana i prebačena na teritoriju Srbije.

Na Kosovu se još uvek kao nestali vodi najmanje 1.500 osoba, od kojih je oko hiljadu Albanaca i oko 500 Srba.

Fond za humanitarno pravo (FHP) je Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, u okviru svog 119. zasjedanja u martu ove godine, poslao izvještaj o stanju u Srbiji gdje ocjenjeno da u proteklom periodu nedovoljno učinjeno u potrazi za preostalim osobama koje se vode kao nestale iz sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Što se tiče odgovora Republike Srbije na dodatna pitanja Komiteta, FHP smatra da nije pružen nijedan konkretan odgovor.

“Naime, Srbija je navela da su iskopavanja na lokalitetu Kiževak kod Raške, započeta još u novembru 2015. godine radi potrage za posmrtnim ostacima žrtava, zaustavljena zbog nedovoljno sredstava, ali nije pružila informaciju o tome da li se i u kojoj meri za ove aktivnosti opredeljuju budžetska sredstva. Takođe nije objašnjeno ni šta se preduzima u cilju prevazilaženja brojnih problema u procesuiranju ratnih zločina, dok o nemogućnosti žrtava da dobiju obeštećenje nema ni govora”, naveo je FHP u izvještaju Komitetu UN na ljudska prava.

(AA)Raska