KO ŠIRI “LAŽIBAJKE” O PORIJEKLU CRNOGORSKIH  PLEMENA?

fiset malayeye

 

 

Zašto se u Crnoj Gori programirano šire ne istine o nastanku crnogorskih plemena I pokušava proturiti kao istina laž da su Crnogorci nastali kao plod srpskog izgona sa  Kosova nakon 1389. godine?

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Ne znam da li iko na Balkanu može dokumentom da potvrdi da prezime nosi 715 godina,kao što to može bratstvo Šoć? U okviru crnogorske nacije imamo prezimena stara 715 godina. I dalje: Strugari se pominju u povelji Ivana Crnojevića krajem 15. vijeka! Kojinarodi mogu na Balkanu mogu da se pohvale time?

Porijeklo Moračana:

 

Što se tiče porijekla samih Moračana (od kojih je Amfilohije), tu su stvari takodje jasne. Manji dio Moračana su starosjedioci, političar Goran Danilović je pričao da je u širem smislu Sandić

 i da su njegovi starosjedioci u Morači. Etimološki,Sandić  je od vlaškog imena Sandaili Sandalj

.Svako može ukucati u Google prezimena Sandeanu ili Sandescu  pa će pogledati rezultate; znamo da su Vlasi jedna od ključnih komponenti u stvaranju rumunske nacije. Turski defteri iz 15-og vijeka stanovnikeMorače izričito navode – kao Vlahe. Zanimljivo je, ipak, navesti da su velika većinadanašnjih Moračana doseljenici iz albanskog katoličkog plemena Hoti, vjerovatno su uMoraču došli u 16. vijeku. Sami Moračani su to kazali Pavlu Rovinskom koji je zapisaoda su najveća bratstva u Morači – Radovići, Medenice, Rakočevići porijeklom iz Hota. Skenirao iz knjige “Etnografija Crne Gore, tom I”  (CID, Podgorica, 1998),

možete pročitati:http://i44.tinypic.com/2vkn381.jpg  Savo Orović to potvrdjuje:

 „I veći deo Moračana vodi poreklo od arbanaškog plemena Hoti. Naime Bogić Moračanin je bio vojvoda Hotski, pa pošto se zavadio s Grudima i njihovim vojvodom oko planine Hotskog Huma, preselio se u Moraču i za uspomenu na staru postojbinu, nazvao je jednu dotičnu planinu ‘Hotska Gora’, koja se i sad tako naziva.” Evo link:http://www.rastko.rs/rastko-al/folklor/sorovic-folklor_l.php

 Ovo je jedino predanje  Bogićevaca , samo što se zadnjih decenija prešućuje, jer znamo da je po svim anketama animozitet Srba prema Albancima maksimalan, pa zbog žestoke srpske-velikosrpske propagande ovakve stvari nije poželjno pričati. U prilog da su Bogićevci-Moračani daljim porijekom rimokatolici iz Hota, mogu da navedem da od svog doseljenja u Moraču, pa do druge polovine 19. vijeka, nijesu sagradili nijednu jedinu crkvu! A i zašto bi katolici gradili pravoslavne crkve? Iako nalazi (tobožnje) srpsko porijeklo Crnogoraca u Vučitnu prije 600 godina, samAmfilohije Radović sudeći po ovome, teško može vući porijeklo sa Kosova

 

 

Bratonožići i Kuči:

 

Bratonožićima je podarena bajka koja je ušla i u neke monografije iknjige – da potiču od jednog sina despota ðurña Brankovića. No, ðurañ Branković je -današnjim rječnikom rečeno – bio milijarder; zašto bi mu unuk živio u bezvodnom bratonoškom kamenjaru, niko nikada nije objasnio.Inače, Brankovići su poslije pada Srbije 1459. pobjegli u Ugarsku, ñe su bili plemstvo.Pavle Rovinskiu istoj knjizi koju sam pomenuo, ni slova nije naveo o tome kako su

 Bratonožići od Brankovića a

 

Bratonožić  Jovan Stefanov Bal(j)ević, prvi Crnogorac doktor filozofije, sebe je polovinom 18. vijeka deklarisao kao Albano-Crnogorca  možete pročitati na linku :http://www.rastko.rs/rastko-cg/povijest/jsbalevic-opis.html Da Bal(j)evića nijesu Djido i komunisti prevaspitali? Inače, Bratonjeg je vlaško ime,možete provjeriti na linku spisak Vlaha kojima su imena uklesana na manastir Žiča:http://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/stefan-sabrana/stefan-sabrana_05.html

 

 Kuči

su – glavnim svojim dijelom – albanskog porijekla i postoji mnogo izvora koji to potvrñuju, s tim što moram napomenuti da se pod imenom Kuči objedinilo nekolikosrednjevjekovnih opština/družina i to:Kuči, Radotjesi, Kupusci, Kakarići a možda i jošneke. Glavni dio

 Kučasu Drekalovići, naziv Drekale potiče od albanskog muškog imenaNdre ili po naški –

 Andrija , a sama riječ  kuč, u albanskom znači – crven.Akademik SANU Branislav ðurñev u istom radu koji sam već na strani 96 piše o podacima iz Dečanske hrisovulje, koja je napisana 1330.godine:“… Da tu treba staviti katun Arbanasa o kome je reč, vidi se i po tome što je starešina katuna Lješ Tuz, koji pripada rodu od kojeg su postali Tuzi, pa se tu nalazi  Petar Kuč, starešina roda od kojeg su postali Kuči.”

ðurñev je slično ponovio i na 97.strani. Kotoranin Mariano Bolice 1614. piše da su Kuči rimskog obreda i kaže:“Kuća490. Kuči Albanci, komanduje Lale Drekalov i Niko Raičkov, veoma hrabar i ratoboran narod, sa vojnika 1500.”

Bolicin spis imate na sajtuwww.montenegrina.netTe 1614. godine svi su Srbi bili turskaraja, ali kao što vidimo iz ovog isječka, Kuči nijesu bili turska raja, jer po definiciji raja ne može biti – naoružana i ratoborna.Prema pisanjima

 

Marka Miljanova, istoričara Vladimira Ćorovića, prema dokumentimaiz arhiva, Kuči su bili rimokatolici vere do sredine 17. vijeka (možda i kasnije) kada su prešli u pravoslavlje. Kao i u slučaju Bogićevaca-Moračana nemoguće je da neko, komesu preci bili Albanci i katolici bude srpskog porijekla, jer Srbi te vrste nikada nijesu I nikada neće postojati. Naravno, svako ima pravo da se izjašnjava kako mu volja i daośeća da pripada kome mu volja, tako i Amfilohije

 naravno ima garantovano pravo da bude Srbin, isto kao što se njegov rodjeni brat (poslije dugog Amfilohijevog izbivanja iz Crne Gore) prije dvadesetak godina izjašnjavao kao Crnogorac (kako je izjavio samiAmfilohije)

 

Najpoznatija crnogorska legenda:

Najpoznatija priča o porijeklu crnogorskih plemena je priča o braćiOzru, Pipu, Vasu, Krasu, Otu

od kojih suOzrinići, Piperi, Vasojevići, Krasnići i Hot. Legenda je stara vjekovima i vjerovatno u njoj ima malo istinitoga.Mnogi stariji naučnici je navode – Rovinski, Kovijanić, ðurñev, Jireček – ali i ova jelegenda izmijenjena u 20. vijeku i dobila je nekakve svoje novokomponovane oblike,izmijenjena je. Prije više od 110 godina Marko Miljanov je zapisao nešto o porijeklu braće iz ove legende. Pisanje Marka Miljanova nam predstavlja Mirko Barjaktarević:

“Tamo, naime, stoji da je Keća Pontin imao šest sinova: Ozra, Pipa, Krasa, Vasa, Ota i  Bona. Prva četvorica bili su mu od prve, a poslednja dvojica od druge žene. U toj belešci dalje stoji da je Keća u Zatrijebač došao od nekuda sa severa “niz koritoCijevne”

Evo link:http://www.rastko.rs/rastko-al/zbornik1990/mbarjaktarevic-predanja_l.php

Prije svega sam impresioniran time kako su preci Crnogoraca imali različitu svijestod današnjih Crnogoraca i neki su ponosno isticali da su porijeklom Albanci – to suisticali Moračani, na to je ukazivao Marko Miljanov; Bjelopavlići su isticali da su od Bijelog Pavla koji je po legendi bio sin Leke Dukañinija, a i neka druga crnogorska plemena su to isticala.Kakav su odnos prema Albancima imali Crnogorci zabilježio je Čeh Josef Holeček prije nekih 140 godina:

“I baš zbog toga za svo blago svijeta ne dozvoljava se nazvati drugačije nego Crnogorcem – samo sebe priznaje za heroja. Svi ostali narodi su manje-više pobabili, kukavice, jedino Albance priznaju za junake.”

(str. 29) Evo link zaknjigu:http://www.scribd.com/doc/57941408/1877-Crna-Gora-Jozef-Hole%C4%8Dek  dr Djurdjev  je uistom radu koji sam dva puta naveo, još napisao:

“Mora se istaći da kod većine plemena prvog tipa postoji predanje o zajedničkom poreklu s arbanaškim plemenima ili ima podataka koji pokazuju arbanaško poreklo tih plemena. Od brdskih plemena to su Kuči i Piperi koje smo spomenuli, zatim Vasojevići i Bjelopavlići.”

(strana 102).http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/od-pada-crnojevica-d

mi smo ovdje starosjedioci. “Pokosovski zbeg” je paklena politička lažibajka.