Rehabilitovan četnički komandant Nikola Kalabić

nikola-kalabic-660x330

Viši sud u Valjevu, sudija dr. Dragan Obradović, doneo je rješenje kojim je usvojen zahtjev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, potvrđeno je agenciji Beta u Višem javnom tužilaštvu.

 

Rješenjem o rehabilitaciji sud je utvrdio da se od trenutka donošenja ništavim smatra sedam odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svjetskog rata, donetih od marta do septembra 1945.

Sud je oglasio ništavim i četiri odluke Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svetskog rata donete od aprila do oktobra 1945. koje se odnose na Nikolu Kalabića.

Ništavim se smatra i rješenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina.

Ništave su i sve pravne posljedice ovih odluka, konstatovano je u rješenju Višeg suda u Valjevu i navedeno da se rehabilitovano lice, Nikola Kalabić, smatra neosuđivanim.

Rešenje o rehabilitaciji nosi datum 27. april 2017. i urađeno je na 36 kucanih strana.

Zahtjev za rehabilitaciju je prije pet godina podnijela Kalabićeva unuka Vesna Dragojević iz Valjeva, koja je tokom ovog postupka vratila porodično prezime i sada se preziva Kalabić.

Rešenje o rehabilitaciji Kalabića je prvostepeno, protiv njega se može izjaviti žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 30 dana.

Viši tužilac u Valjevu rekao je agenciji Beta da će se svakako žaliti Apelacionom sudu u Beogradu.

Kalabić je tokom rata bio jedan od najistaknutijih četničkih komandanata, kome se stavlja odgovornost više masakara koji su počinili pripadnici Korpusa gorske garde u kosmajskom, smederevskom i aranđelovačkom kraju tokom druge polovine 1943. i prve polovine 1944., kao što je masakr u Drugovcu.

Prema prihvaćenoj verziji, Kalabića su posle rata zarobili pripadnici Ozne i prihvatio je da sarađuje u operaciji hapšenja Dragoljuba Mihailovića.

Postupak pred Višim sudom trajao je pet godina, a prethodio mu je postupak pred Osnovnim sudom u Valjevu, kojim je utvrđeno, uz pomoć relevantnih svedoka iz poratnog vremena, da je Kalabić ubijen u jednoj pećini u klisuri reke Gradac kod Valjeva i da prema tome nije mogao ni da izda Mihailovića.

Izvor: Betanikola-kalabic-660x330