“Nikajevi mogu istaći albansku zastavu”

NIkaj

Nakon što su policajci od porodice Nikaj u Dinoši tražili da sklone albansku zastavu sa svoje kuće, jer je upotreba zastave tuđe države sankcionisana zakonom i predviđa kaznu do 2.000 eura, potpredsjednik Skupštine i predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Genci Nimanbegu je istakao da je upotreba nacionalnih simbola po Zakonu o manjinskim pravima i slobodama.

Istaknuta zastavaIstaknuta zastava

“Garantovao sam porodici Nikaj da je upotreba nacionalnih simbola slobodna, kako po Ustavu, tako i po Zakonu o manjinskim pravima i slobodama i Zakonu o upotrebi nacionalnih simbola (za nas najvažnijim pravnim aktima), te da je istaknuta zastava nacionalni simbol Albanaca u Crnoj Gori. U vezi s tim smo službeno kao Nacionalni savjet Albanaca dva puta obavijestili Ministarstvo unutrašnjih poslova (2011. i 2015.)”, saopštio je Nimanbegu nakon posjete porodici Nikaj.

On je naglasio da se zastava i dalje vijori na kući, te da je ponašanje policijskih službenika bilo korektno.

Nimanbegu s NikajevimaNimanbegu s Nikajevima

“Takođe, iskazao sam spremnost da budem na raspolaganju za moguće probleme ove prirode i kao ličnost, i u imenu funkcija koje obavljam. Za mene je poražavajuće, da Ministarstvu unutrašnjih poslova još nije jasno da su Ustav, Zakon o manjinskim pravima i slobodama i Zakon o upotrebi nacionalnih simbola koji omogućavaju slobodnu upotrebu nacionalnih simbola hijerarhijski viši od Zakona o javnom redu, posebno kada svakom policajcu na ulici je jasno da je to naš nacionalni simbol”, kazao je Nimanbegu.