Familjet e Novi Pazarit (Novopazarske porodice)

Shtepia e Aqifi Blytës
Familjet e Novi Pazarit (Novopazarske porodice):
Gjakova (Džakovac)

Duke filluar nga vitet e tetëdhjeta të shekullit të XIX, deri në vitin 1912, janë vendosur në Novi Pazar 40 familje shqiptare nga Gjakova , dhe kryesisht kanë marrë mbiemrat Džakovac, Džakovci, vetëm disa nga to i kanë ruajtur mbiemrat e vjetër: Hadžiahmetivić (Haxhiahmeti – Blyta), Hajdaragići (Hajdaragajt), Jahjagići (Jahjagajt), Kumanovići (Kumani), Zatrići (Zatriqi). Një pjesë e madhe e tyre janë shpërngulur në vitin 1934 në Shqipëri, edhe disa në Turqi (9).

Aqif Blyta

Burimi ( Izvor):
Dr. Ejup Mušović, Proceset etnike dhe struktura etnike e popullsisë së Novi Pazarit, Inst. Etnografik, Akademia e Shkencave dhe e Arteve , Beograd 1979, faqe 165.

(Etnićki procesi i etnićka struktura stanovnistva Novog Pazara, Etnografski Institut Srpska Akademia Nauka i Umentosti , Beograd 1979, strana 165.

Shtepia e Aqifi Blytës

Shtepia e Aqifi Blytës

—————————————–

Shih edhe : Origjina e popullsisë dhe emërtimi i fshatit Mur  tash para lagje e  Novi Pazarit!