NAUČNI SKUP „DRUŠTVENO-POLITIČKI, PRAVNI I HISTORIJSKI ZNAČAJ SJENIČKE KONFERENCIJE“

Sulo

U sklopu obilježavanja 100. godišnjice od održavanja Sjeničke konferencije u Sjenici je počeo Međunarodni naučni skup „Društveno-politički, pravni i historijski značaj Sjeničke konferencije“ u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Otvarajući naučni skup, dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik Vijeća, je rekao da izražava ponos i zadovoljstvo zbog toga što su naši preci, prije sto godina, u istom gradu, na samo jednom papiru i u akademskom stilu iznijeli problem i predložili rješenje, i to poruka svima nama danas, da sa malo riječi trebamo kazati sve.

„Očekujem da će tokom trodnevnog skupa, s naučnog aspekta, eksperti iz različitih oblasti pokloniti pažnju „sandžačkom regionalnom identitetu.

Izražavamo očekivanje da će naučne činjenice sa ovog skupa pomoći građanima Sandžaka u ostvarivanju prava „da budu svoji na svome.

„Želimo da čujemo šta kaže nauka, a ne politika, šta kažu činjenice, a ne emocije. Da čujemo odgovore na mnoga pitanja. Na jedan dostojanstven način tražimo da ostvarimo svoja prava. Prvo kao građani Sandžaka.“, rekao je Ugljanin.

Međunarodni naučni skup u Sjenici, započeo je obraćanjem akademika prof. dr. Ferida Muhića koji je govorio na temu „Bošnjaci danas“.

„Ovaj skup je šok terapija za obnavljanje nacionalnog identiteta“ – rekao je profesor Muhić.

U nastavku organizirana je promocija knjige „Islamski identitet Evrope“ autora prof. dr. Ferida Muhića čiji su promotori bili prof. dr. Maja Muhić i prof. dr. Redžep Škrijelj.

Također, u Sjenici je otvorena i izložba radova sa likovne kolonije „Sjenica 2017“.

Na konferenciji u Sjenici, održanoj 13. i 14. avgusta 1917. godine, donijeta je Sjenička rezolucija, dokument kojim su bošnjački narodni predstavnici od tadašnjih vlasti zatražili da se Sandžak pripoji Bosni i Hercegovini ili mu se dodijeli autonomija, kao i da, ako ova dva zahtjeva ne budu ispunjena, da se Bošnjaci isele u Tursku.

Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo Bošnjaka Sandžaka, je 2017. godinu proglasilo godinom Sjeničke konferencije koja je održana 13. i 14. avgusta 1917. godine, a 13. i 14. avgust za dane od posebnog značaja za Bošnjake.