Sudije i tužioci srbske nacionalnosti položili zakletvu u Prištini

foto_vest__1508840006

Kosovski predshednik Hashim Thaçi imenovao je četrdeset dvoje srpskih sudija i četrnaest tužilaca Osnovnog suda i tužilaštva u Severnoj Mitrovici, objavili su pristinski mediji.

Imenovanjem će u potpunosti biti sproveden Sporazum o pravosuđu, postignut u Briselu.

Sporazum predviđa da će krivični predmeti biti procesuirani u sudovima na severu, dok će se građanske parnice voditi u sudovima na jugu. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsednik suda Srbin.

Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmeran broju i strukturi stanovništva u tom delu Kosova.

Briselskim sporazumom iz 2015. godine, za region Mitrovice predviđen je jedan Osnovni sud koji će funkcionisati u dva objekta i jedno osnovno tužilaštvo.

Krivični predmeti će se tretirati u objektima suda na severu, a građanske parnice vodiće se na jugu. Glavni tužilac biće Albanac, a predsednik suda Srbin.

Sprovođenje sporazuma o pravosuđu na severu odlagano je više puta. Sudije na severu kažu da su odlaganjem sprovođenja briselskog sporazuma o pravosuđu najviše bili pogođeni građani. Navode dva pravna sistema – kosovski i srpski, tako da građani nisu znali gde da ostvaruju svoja prava koja su im garantovana zakonima Prištine i Beograda.

U sudovima na severu ima puno zastarelih predmeta i u kosovskom i u srpskom sistemu.

Iz nevladinog sektora ukazuju da je posledica nesprovođena briselskog dogovora o pravosuđu to što građani nemaju pristup pravdi, napominjući da postoji oko 80.000 predmeta koji su nerešeni u mitrovičkom Osnovnom sudu.