Top chanel: Albanci u Plavu gube identitet

plava-dhe-gucia2 (1)

Albanska televizija tvrdi da se Albanci bore sa asimilacijom

Samir Kajosevic

Albanci u Plavu i Gusinju izloženi su asimilatorskoj politici crnogorske vlasti zbog čega su suočeni sa svakodnevnom borbom za očuvanje identiteta, navodi albanska Televizija “Top chanel”.

U prilogu uticajne privatne televizije sa sjedištem u Tirani analiziraju se problemi albanske manjine u Plavu i Gusinju, i konstatuje da ta nacionalna manjina ima problema sa zapošljavanjem u državnim institucijama, kao i očuvanjem jezika. Mještanin sela Martinaj Skender Hasanđekaj u prilogu ističe da predstavnika Albanaca gotovo da nema u državnim institucijama u Plavu i Gusinju.

“U sudu nije zaposlen gotovo nijedan Albanac, a nema ih ni u policiji, osim nekolicine u pograničnoj. U svim institucijama koje predstavljaju državu Crnu Goru, Albanaca nema ili su u zanemarljivom procentu”, naveo je Hasanđekaj.

U prilogu se navodi da su  Albanci  u tom kraju bili “na udaru asimilatorske politike, od vladavine kraljaNikole Petrovića do aktuelne vlade”. Kako navodi “Top chanel”, asimilacija je sprovođena godinama kroz zatvaranje škola na albanskom jeziku u oblastima koje naseljava ta nacionalna manjina. Državne institucije, kako se ističe, ne poštuju nacionalne simbole zbog čega nema albanske zastave na zgradi Opštine Gusinje.

“Iako u toj opštini Albanaca ima koliko i Bošnjaka, na konstitutivnoj sjednici gradskog parlamenta istaknute su samo crnogorska i bošnjačka zastava”, kazao je Hasanđekaj.