POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU BOŠNJAČKOG I ALBANSKOG NACIONALNOG VIJEĆA

FOTOGRAFIJA-1-300x169

Bošnjačko nacionalno vijeće i Albansko nacionalno vijeće su danas, 30. aprila, 2018. godine u Novom Pazaru potpisali Memorandum o saradnji.

Cilj potpisivanja ovog Memoranduma je saradnja na zajedničkim projektima kao i planiranje zajedničkih aktivnosti u sferi djelokruga vijeća.

 

 

„Polazeći od činjenice da su Albanci i Bošnjaci autohtoni narod na prostoru Preševske doline i Sandžaka, svjesni ozbiljnosti situacije u Preševskoj dolini i Sandžaku, odlučili smo da zaključimo današnji Memorandum o saradnji. Ovaj dan je jedan od najvažnijih dana za Albansko nacionalno vijeće, historijski trenutak kada su ova dva nacionalna vijeća odlučila da udruže snage za zaštitu i unaprijeđenje prava naših dviju zajednica unutar zakonskih nadležnosti“, istakao je predsjednik Imeri.

„Izgradnja pravnog okvira i definicija buduće države, kao i realizacija svih 35 poglavlja za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji, realizacija Akcionog plana za manjine i rad na rekonstrukciji manjinskih zakona koji regulišu budući položaj manjina strateški su ciljevi ovog Memorandum. Naša je obaveza da i sa drugim manjinama uspostavimo saradnju kako bi učinili sve za izgradnju jedne normalne, moderne države u kojoj će imati mjesta za sve narode i gdje niko neće biti predmet etinčkog čišćenja i gdje niko neće biti zlostavljan“, naglasio je predsjednik Ugljanin.

Potpisivanju Memoranduma o saradnji, pored vijećnika oba vijeća, prisustvovali su predsjednik Opštine Bujanovac Šaip Kamberi i Fatmir Hasani, narodoni poslanik Albanaca Preševske doline.

Predsjednik Albanskog nacionalnog vijeća, Šukri Imeri je na kraju uručio zahvalnicu dr. Sulejmanu Ugljaninu za afirmaciju kolektivnih prava Albanaca Preševske doline.

Memorandum o saradnji Albanskog nacionalnog vijeća i Bošnjačkog nacionalnog vijeća