IPKO ukida kod fiksne telefonije +381

IPKO

IPKO obaveštava sve svoje korisnike da postojeći kod fiksnih telefona +381 više neće biti u funkciji. Od dana 20. juna 2018. svi međunarodni pozivi koji se vrše fiksnom telefonijom, obavljaće se novim državnim kodom +383

IPKO takođe obaveštava javnost da je tehnički spreman da potpuno migrira na novi državni kod i u mobilnoj telefoniji. Glavni korak potpune migracije već je sproveden 17. aprila ove godine.

Ovaj korak je omogućio da se svi korisnici fiksne i mobilne telefonije identifikuju na +383 i svi korisnici IPKO-a su primil i vršili pozive novim državnim kodom. IPKO je uspješno sproveo sve tehničke i operativne korake za prebacivanje sa +386 na +383.

O ukidanju koda mobilne telefonije +386 IPKO će saopštiti na vrijeme svoje korisnike.

IPKO saopštava sve korisnike da su u potpunosti dostu