Dr. UGLJANIN HATARNAMA POVODOM PRESELJENJA NA AHIRET ADEMA DEMAČIJA

Uglanin Hashimi

 

Povodom preseljenja na ahiret Adema Demačija, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin uputio je hatarnamu predsjedniku Republike Kosovo Hašimu Tačiju, u kojoj se kaže:

 „U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća i u svoje lično ime pridružujem se u Vašem osjećaju tuge zbog smrti Adema Demaçi.

 Adem Demaçi bio je veliki čovjek i veliki borac za zaštitu prava Albanaca i nezavisnost Kosova.

Republika Kosovo i svi njeni građani duguju zahvalnost njegovoj odanosti i borbi za blagodati mira i slobode koju danas uživaju.

U ime Bošnjaka Sandžaka molim Vas da izraze našeg najdubljeg saučešća prenesete njegovoj porodici, Vašim saradnicima i svim građanima Kosova.“

_________________

Me rastin e vdekjes së Ademi Demaçit, kryetari i Këshillit Kombëtar të Boshnjakëve dr. Sulejman Uglanin ngushëlloi   Kryetarin e Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në të cilin  thotë:

  “Në emër të Këshillit Kombëtar Boshnjak dhe në emrin tim personal i bashkohem  dhimbjeve  tuaja   për vdekjen e Adem Demaçit.

  Adem Demaçi ishte një njeri i madh dhe një luftëtar i madh për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe pavarësinë e Kosovës.

Republika e Kosovës dhe të gjithë qytetarët e saj kanë borxh ti  falënderohen , besnikërisë dhe luftës së tij për bekimet e paqes dhe lirisë të cilën e gëzon sot.

Në emër të Sanxhakut boshnjak, Ju lutemi t’i përcillni  ngushëllimin  tonë më të thellë për familjen e tij, bashkëpunëtorët Tuaj dhe të gjithë qytetarët e Kosovës “

__________

 

“On behalf of the Bosniac National Council and in my personal name I am joining in your grief for the death of Adem Demaçi.

Adem Demaçi was a great man and a great fighter for protection of the rights of Albanians and for the independence of Kosovo.

The Republic of Kosovo and all its citizens owe thanks to his loyalty and struggle for the blessings of peace and freedom they enjoy today.

On behalf of the Sandzak Bosniaks, please convey the expressions of our deepest condolences to his family, your associates and all the citizens of Kosovo.

I wish you all the best.

Receive expressions of highest respect.”