SRPSKI MUP OTEŽAVA RAD BNV

 

Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je dopise kancelarijama Savjeta Evrope, OEBS-a i Evropske unije  u kojima ih obavještava o neosnovanom i bespotrebnom zadržavanju funkcionera Bošnjačkog nacionalnog vijeća od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

MUP Republike Srbije bespotrebno zadržava na graničnom prelazu Brnjak, predstavnike nevladine organizacije „Kosovo za Sandžak“ koja ima konstitutivno – participativni status u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.
Počev od oktobra 2017.godine prilikom svakog prelaska na graničnom prelazu Brnjak, u oba pravca, vrše neosnovano i bespotrebno zadržavanje predsjednika NVO „Kosovo za Sandžak“ Ismeta Azizija u trajanju od 30 do 60 minuta, konstantno godinu dana.
Dana 06.oktobra 2018.godine na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća Ismet Azizi, predsjednik NVO „Kosovo za Sandžak“ je došao na promociju dokumentarnog filma „Proces Sandžak“ autora Aleksandra Reljića i u povratku iz Novog Pazara preko Ribarića na prelazu Brnjak je zadržan 40 min. Policajci koji rade na granici to zadržavanje obrazlažu naredbom iz Beograda i da svaki put kada on ulazi i kada izlazi iz Kosova moraju da ga prijave. Ta prijava i odjava traje od 30 do 60 min jer čekaju potvrdu da bi mu omogućili da nastavi putovanje.
Na ovaj način, MUP Republike Srbije direktno otežava rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Pozivamo Savjet Evrope, OEBS, Evropsku uniju i druge međunarodne institucije da preduzmu konkretne mjere kako bi se spriječile negativne posljedice ove opasne kampanje usmjerene prema Bošnjačkom nacionalnom vijeću, najvišem predstavnikom tijelu Bošnjaka Sandžaka.