Podrška Bošnjaka regionalnoj stabilnosti

sda

Upućujemo izraze poštovanja i čestitke Skupštini Republike Kosova što je uvrstila predstavnike bošnjačke zajednice sa Kosova u pregovarački tim.

Ovim činom Republika Kosovo potvrdila je demokratsko – parlamentarno uređenje sekularnog društva u sklopu multikulturne tradicije čime je pregovarački tim Republike Kosova dobio multinacionalni karakter.

Naša je želja da pregovarački timovi Kosova i Srbije u što kraćem roku nađu najbolja rješenja koja će garantovati pravedan i trajan mir, sigurnost, saradnju i uspostavljanje povjerenja među narodima.

U skladu sa tim izražavamo naše čvrsto uvjerenje da će Vojska, suvereno i međunarodno priznate Republike Kosovo biti garant regionalnog mira i stabilnosti na Balkanu.