Tribuna: Bashkëpunimi në laminë e kulturës, sportit në procesin e vendosjes së stabilitetit në Ballkan

Tribuna

Këshilli Kombëtar Boshnjak organizoi në Novi Pazar ( Pazarin e Ri ) një panel me titull “Bashkëpunimi në fushën e kulturës dhe sportit në procesin e krijimit të stabilitetit rajonal në Ballkan”.


Folësit në panel ishin Rexhep Hoti, koordinator kombëtar për sport dhe kulturë në Republikën e Kosovës, dr. Sulejman Uglanin, themeluesi i Këshillit Boshnjak Kombëtar, Emilia Rexhepi, anëtar boshnjak i Parlamentit në Parlamentin e Kosovës, Shaip Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit dhe prof. dr. Nexhmedin Spahiu.
Fjalën hyrse bëri dr. Fuad Baçiqanin, nënkryetar i Këshillit Kombëtar Boshnjak, i cili në emër të Këshillit shprehu mirënjohjen e tij për delegacionin e Republikës së Kosovës për ardhjen dhe pjesëmarrjen në panel.
Koordinatori Kombëtar për sport dhe kulturë në Republikën e Kosovës, Rexhep Hoti paraqiti një program të arsimit, kulturës dhe sportit për të rinjtë që jetojnë në Ballkan dhe theksoi se bashkimi i të rinjve nga Sanxhaku dhe Kosova përmes edukimit një mënyrë e sigurt për një të ardhme më të mirë.
Dr. Sulejman Ugljanin në fjalën e tij theksoi rëndësinë e edukimin e të rinjve dhe tha se pavarësisht pengesës së gjuhës që ekziston në mes të boshnjakëve të Sanxhakut dhe kosovarëve, të punojnë në arsim të përbashkët, kulturës dhe sportit mund me siguri të jetë i suksesshëm.