Dvadeset godina od masovnih ubistava u Izbici

izbice
Dana 27.3.1999. godine, snage VJ granatirale su selo Izbica na Kosovu. Najmanje 4.500 meštana ovog i okolnih sela – većinom deca, žene i stariji muškarci – potražilo je utočište na jednoj poljani. Dana 28.3.1999. godine, pripadnici Posebnih jedinica policije MUP-a Srbije opkolilili su seljane, a zatim im oduzeli novac. Odvojili su muškarce od žena i dece, i podelili ih u dve grupe. Žene i deca su bili prisiljeni da napuste Izbicu i pešice krenu prema Albaniji.
Milazim Thaçi bio je u grupi koja je u pratnji policajca odvedena do obližnjeg kanala. Nakon što su prešli oko 200 metara, policajac im je naredio da kleknu. Milazim je bio prvi u vrsti, a iza njega je bio red muškaraca. Svi su bili okrenuti prema šumi, udaljenoj samo nekoliko metara. Policajac je zatim počeo da puca u muškarce, ispalivši tri rafala iz puškomitraljeza. Dva čoveka iza Milazima pala su na njega i oborila ga na zemlju, da bi na kraju pala preko njega i potpuno ga pokrila. Nešto kasnije, sa još dvojicom preživelih dokopao se šume.
Mustafa Draga bio je u drugoj grupi, koja je u pratnji pripadnika PJP odvedena na obližnje brdo. Jedan od policajaca povikao je da muškarci stanu i okrenu se prema njemu. Kad se okrenuo, Mustafa je ugledao kako ispred njih stoji tridesetak policajaca, koji su otvorili vatru. Draga se nalazio u sredini grupe. Čim je počela pucnjava, srušio se na zemlju, a jedan čovek je pao preko njega. Kada je pucnjava prestala, Mustafa je ležao mirno 20 do 30 minuta, a onda je otpuzao u šumu, gde je našao i druge preživele.
Mustafa Draga i stotine drugih Albanaca su nekoliko nedelja ostali u šumi nedaleko od Izbice. Ponekad su danima bili bez hrane. Napustio je šumu u junu 1999. godine. Po povratku u svoje selo video je da mu je kuća izgorela. Njegova porodica vratila se kući nešto kasnije i rekla da im je trebalo 12 dana da peške odu u Albaniju.
28. marta 1999. godine, u ova dva masovna ubistva ubijeno je približno 89 muškaraca. Preživelo ih je 14. Ubijeni muškarci bili su uglavnom stariji ljudi, prosečne životne dobi između 60 i 70 godina.
Snage VJ/MUP premestile su tela ubijenih pre ulaska NATO snaga na Kosovo. Većina tela je premeštena na groblje u Mitrovici, dok je izvestan broj prebačen u Srbiju i pokopan u tajne grobnice, na policijskom terenu u Petrovom Selu.
Oblast u kojoj se nalazi Izbica je u vreme ubistava bio u zoni odgovornosti 37. motorizovane brigade VJ, a na području je bila i 125. motorizovana brigada, kao i Posebne jedinice policije MUP-a Srbije.
Za masovna ubistva počinjena u Izbici 28.3.1999. godine pred sudovima u Srbiji niko nije procesuiran: http://zonaneodgovornosti.net/crime/57