ALBANSKO NACIONALNO VIJEĆE PODRŽALO INICIJATIVU BNV

BNV-saopstenje-ANV

Albansko nacionalno vijeće dalo je punu podršku inicijativi za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak u cilju unapređenja položaja i prava Bošnjaka u Sandžaku.
Albansko nacionalno vijeće, Albanaca Preševske doline, podržava sve napore da se ostvari volja bošnjačkog naroda u Sandžaku za jednakost i slobodu kao temelj demokratije i napretka koji osiguravaju integraciju u procesu evoropskih integracija Zapadnog Balkana.
BNV-saopstenje-ANV KKSH