Sali Berisha primio članove domovinskog  udruženja “Kosovo za Sandžak”, Ismeta Azizi, Ali Daci i Nuredin Imeraj

64916320_1306442016183369_8537865827297263616_n

 

Sali Berisha primio članove domovinskog  udruženja “Kosovo za Sandžak”, Ismet Azizi, Ali Daci i Nuredin Imeraj, ciljem  zaštočenja uskraćenih prava sandžačkih Albanaca.

Na svom profilu feceboka bifši predsednik i predsednika vlade Alabanije, višse desetogodišnjih lider Demokratske Partije Albanije Prof dr. Sali Beriša napisao je:

64916320_1306442016183369_8537865827297263616_n

Prijatelji, primio sam  na  jedan posebnom sastanku  predsjednika domovinskog Udruženja  “Kosovo za Sandžak, poznatog  publiciata  i novinara Ismet  Azizi  i Ali Daci potpredsjednikom udruženja, g. Nuradin Imeraj, predsjednikom udruzenja  “Podguri”.

Na ovom sastanku, g. Azizi i njegovi saradnici predstavili su katastrofalnu situaciju   prava i sloboda albanca  na Sandžaka , nad kojima  veë  100 godina se vodi politika  masovnog iseljenja, istrebljenja i asimilacije.

U ovoj oblasti, sa posebnim značajem u istoriji albanske nacije, od jednog veka  isto kao   divljeg osvajanja nije dozvoljeno učenje u školama na albanskom jeziku, ne dozvoljav se ni jedan pisani ili elektronski medij na albanskom jeziku jer su sve radio i televizijske usluge  sa Kosovu  i  Albaniji su blokirane.

Srbija, koja je potpisala sve međunarodne akte i ugovore o manjinskim pravima, u potpunosti negira svako pravo Albanaca u njihovim višestoljetnim zemljama u opštinama Sandžaka.

Sali berish ne takim

Gosp. Azizi me informisao o ozbiljnim naporima lidera Sulejmana Ugljanina  preko Nacionalnog saveta Bošnjaka iz Sandžaka,   za vraćanje uskraćenih prava  stanovnika Sandžaka i proglašenje specijanog statusa za Sandžak u okviru republike Srbije.

U ovom slučaju, apelujem na Vijeće Evrope, Evropski parlament, OSCE, Komisiju UN-a za ljudska prava i Kongres SAD da izvrše svoj puni pritisak na Srbiju da poštuje sporazume koje je potpisala o pravima manjina.

Prijatelji, bez presedana situacija potpunog poricanja prava i sloboda Albanaca Sandžaka ima neoprostivu ravnodušnost albanskog sveta uopšte albanskih vlasti i političkih snaga na Kosovu, u Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori i dijaspori.

U tom kontekstu, moj poziv je da se oslobodim tog stava i preduzmem sve neophodne političke, diplomatske, kulturne, obrazovne, itd. korake u podršci Sandžačkim Albancima za povratak njihovih uskraćenih prava.

Na kraju, iskoristio sam priliku da iskreno čestitam gospodinu Ugljaninu, sa kojim smo 90-ih godina sarađivali protiv invazije Bosne od strane Miloševićevih hordi i da pozovemo međunarodnu zajednicu da podrži njegovj projekat za Sandžak kao uslov za stabilnost i mir u regionu.

Razgovor je bio otvoren i bratski ! SB

Sali berisha