Zasto Sandžak a ne Raška?

Gruda

Damir Gruda na svom profilu na faceboku piše o  Sandžaku.

 


Naziv Sandžak je prisutan i dominantan u svim oruzanim konfliktima tokom 20. vijeka u stranim i domacim dokumentima. Pocev od Balkanskih ratova preko Prvog svjetskog i Drugog svjetkog rata. Primjera radi, u Crnoj Gori Sandžačka vojska je formirana da bi se – u duhu zajedničkog operaciskog plana – obijezbedila kooperacija glavnih crnogorskih snaga u Sandžaku sa dejstvom srpske Užičke vojske, crnogorska Vrhovna komanda je do 25. avgusta 1914. formirala Sandžačku vojsku. U cilju lakšeg komandovanja Sandžačka vojska je formirana u dvije sandžačke divizije. Nije se zvala Raška vojska

Tokom Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, od 1941. do 1945. godine u okviru Narodnooslobodilačke vojske Juguoslavije formirano je ukupno 4 brigade na području Sandžaka, od kojih su sve nosile naziv sandžačke. Niti jedna se nije zvala raška brigada. Tridesetsedma sandžačka divizija NOVJ formirana je po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 4. marta 1944. godine u Sandžaku od Treće proleterske sandžačke, Četvrte sandžačke i Osme crnogorske brigade, ukupno oko 2300 boraca. Tad je dobila naziv udarna. Nije se zvala Raška divizija.

Sve tri brigade su nosile naziv udarne, od kojih je Treća sandžačka brigada proglašena proleterskom, a 1958. godine odlikovana Ordenom narodnog heroja.
U svim cetnickim izvorima se pominje Sandzak a ne Raska. U cetnickoj pjesmi posvecenoj cetnickom vojvodi Pavlu Đurišiću stoji Đurišiću komandante mlad majore Crne Gore Crne Gore i Sandžaka… Ne Raške oblasti…